Obligacje

MF: Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w XI na poziomie z X

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych w listopadzie 2021 r. zostało utrzymane na poziomie z października 2021 r., podało Ministerstwo Finansów.
Foto: Adobestock

"Oprocentowanie listopadowej oferty obligacji oszczędnościowych kształtuje się na poziomie od 0,5% do 1,7% w pierwszym roku oszczędzania dla standardowej oferty oraz 1,5% i 2% w przypadku instrumentów rodzinnych. Paleta możliwości jaką dają obligacje skarbowe jest szeroka. To oferta dla tych, którzy szukają krótko-, średnio- i długookresowych form oszczędzania o różnych zasadach oprocentowania. Osoby zainteresowane oszczędzaniem na emeryturę mogą skorzystać z zakupu detalicznych obligacji skarbowych w ramach konta IKE-obligacje. Na wykorzystanie tegorocznego limitu w wysokości 15 777 zł pozostały jeszcze dwa miesiące" - powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza, cytowany w komunikacie.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 0,5% w skali roku, a 2-letnich 1%. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 1,1% dla 3-latek, 1,3% dla 4-latek oraz 1,7% dla 10-latek.

Oprocentowanie obligacji 3-letnich wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej WIBOR6M. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 0,75%. Ten sam mechanizm zmiany oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak wyższa jest wysokość marży, która wynosi 1%.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,25% dla obligacji 6-letnich oraz 1,5% dla 12-letnich.

Od 26 października można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.