Medycyna i zdrowie

Infoscan z nowym pomysłem na rozwój

Infoscan podpisał list intencyjny dotyczący przyszłej współpracy ze spółkami GMZ.CO oraz Grupa Modne Zakupy.

Piotr Sobiś, prezes Infoscanu

Foto: materiały prasowe

Rozpoczęte negocjacje mają określić model ewentualnej współpracy, w tym także powiązań kapitałowych, w celu połączenia działalności biznesowej stron i uzyskania w ten sposób strategicznych synergii. - Strony dokonają ustaleń dotyczących wyboru modelu współpracy, wzajemnego badania prawno-księgowego (due dilligence) oraz warunków potencjalnej transakcji, jeśli do takowej dojdzie - informuje Infoscan w komunikacie.

Zarząd telemedycznej spółki podkreśla, że w przypadku zakończenia negocjacji powodzeniem zostanie zawarta umowa, która określać będzie formę przyszłej współpracy stron. - Strony na obecnym etapie nie wykluczają żadnego modelu współpracy, w tym także powiązań kapitałowych. Strony uzgodnią preferowaną strukturę i formę umowy zgodnie z założeniami biznesowymi oraz w interesie obecnych i przyszłych akcjonariuszy i udziałowców stron. Strony zobowiązały się, że do 30 listopada 2021 r. sformalizują warunki negocjacji lub zawarcia umowy, w sposób który umożliwia wykonanie przedmiotu listu intencyjnego w najlepszym możliwym terminie - wyjaśniono.

Grupa Modne Zakupy działa w branży e-commerce, prowadzi internetowy sklep multibrandowy z bielizną (intymna.pl), odzieżą (primodo.com) oraz akcesoriami erotycznymi (blackbunny.pl). Grupa wygenerowała w 2020 roku ponad 16,5 mln zł przychodów ze sprzedaży.

Warto przypomnieć, że po zakończeniu fiaskiem negocjacji w sprawie połączenia z Movie Games Mobile w październiku zarząd Infoscanu rozpoczął proces przeglądu opcji strategicznych, w tym m.in. możliwości pozyskania nowego inwestora, dokapitalizowania przez obecnych akcjonariuszy lub przejęcia albo połączenia z podmiotem prowadzącym działalność w atrakcyjnej branży. - Z uwagi na fakt, iż spółka podjęła szereg czynności przygotowujących go do procesu połączenia z Movie Games Mobile, w tym dokonał sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz ze spółkami zależnymi, przeprowadził emisję akcji serii N w celu dokapitalizowania spółki, doprowadził do spłaty wszystkich zobowiązań, a także zakończył działalność operacyjną, jest przygotowany do rozpoczęcia procesu połączenia z innym podmiotem - zapewniał Infoscan.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.