Medycyna i zdrowie

Są już szczegóły IPO PolTregu

Biotechnologiczna spółka oczekuje, że wpływy z emisji akcji serii M wyniosą do 120 mln zł netto (130 mln zł brutto).
Foto: Fotorzepa, Piotr Nowak

Spółka oferuje do 1 332 414 nowych akcji serii M. Przedmiotem oferty jest też nie więcej niż 335 407 istniejących walorów spółki (w tym nie więcej niż 149 040 akcji serii E oferowanych przez Paan Capital GP, nie więcej niż 132 718 serii D oferowanych przez Venture FIZ, nie więcej niż 17 399 serii F oferowanych przez Innoventure ASI, nie więcej niż 28 000 oferowanych przez Natalię Marek-Trzonkowską i  nie więcej niż 8 250  serii A1 oferowanych przez Małgorzatę Myśliwiec).

Jeżeli przydzielone zostaną wszystkie nowe akcje i sprzedane wszystkie oferowane, to po przeprowadzeniu oferty będą stanowić 35,76 proc. kapitału zakładowego i uprawniać do 32,38 proc. łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Maksymalna cena oferowanych akcji zostanie ustalona i podana do wiadomości w formie publikacji suplementu do prospektu. Ma to nastąpić 18 października.  Z kolei ostateczna cena akcji zostanie ustalona 26 października w drodze budowania księgi popytu (budowa księgi ruszy 19 października). Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą odbywały się w dniach 19 - 25 października, a na okres  27 - 29 października zaplanowano zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych. Zakładany termin pierwszego notowania akcji oraz PDA na giełdzie to okolice 23 listopada.

Spółka zakłada, że do inwestorów indywidualnych trafi 10-20 proc. łącznej liczby oferowanych walorów. Będą im przydzielane wyłącznie nowe akcje.

Środki z emisji PolTreg zamierza przeznaczyć na: ukończenie inwestycji w laboratorium badawczo-rozwojowe i produkcyjne (5 mln zł), finansowanie kosztów operacyjnych i kapitału obrotowego (do 6 mln zł), fazę II/III badań klinicznych terapii cukrzycy typu 1 u dzieci (60 mln zł), fazę I/II badań klinicznych terapii cukrzycy typu 1 u dzieci w fazie przedobjawowej (25 mln zł), fazę I/IIa badań klinicznych terapii stwardnienia rozsianego w postaci pierwotnie postępującej (7 mln zł), fazę I/IIa badań klinicznych terapii stwardnienia rozsianego w postaci rzutowo remisyjnej (12 mln zł) oraz na rozwój Treg 2.0 (5 mln zł).

Globalnym koordynatorem i prowadzącym księgę popytu jest Ipopema Securities, a współprowadzącym DM BOŚ.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.