Medycyna i zdrowie

Słaby kwartał Synektika

Producent radiofarmaceutyków i dystrybutor sprzętu medycznego w I kwartale roku obrotowego 2019/2020 wypracował 2,5 mln zł zysku netto, o prawie 70 proc. mniej niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Zysk operacyjny zmniejszył się o 68 proc. do 3,3 mln zł. Przychody wyniosły prawie 37,6 mln zł i były o 43 proc. niższe niż rok wcześniej.
Foto: materiały prasowe

Kluczowy wpływ na słabsze wyniki miał 51-proc. spadek przychodów ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych, do 29,4 mln zł. Niższa sprzedaż związana jest z przesunięciem rozstrzygnięć i realizacji kilku istotnych wartościowo postępowań przetargowych oraz kontraktów, w tym postępowań na dostawę robotów da Vinci, na II kwartał 2019 roku. – Pierwszy kwartał bieżącego roku finansowego zakończyliśmy z pozyskanymi a niezrealizowanymi (nierozliczonymi) kontraktami o wartości 9,2 mln zł, wobec 3,2 mln zł rok wcześniej. Wartość aktywnych ofert na dostawę sprzętu na koniec grudnia 2019 r. wyniosła 30,7 mln zł, wobec 5,7 mln zł rok wcześniej.

Znacząca część z otwartych na koniec I kwartału procesów sprzedażowych już zakończyła się w II kwartale 2019 roku obrotowego pozytywnym dla nas rozstrzygnięciem. Dlatego można oczekiwać, że obecny kwartał zamkniemy istotnym wzrostem sprzedaży, a w skali całego półrocza przesunięcia przetargów i realizacji kontraktów nie będą mieć istotnego wpływu na wyniki grupy w stosunku do osiągniętych w roku poprzednim – wskazuje Dariusz Korecki, wiceprezes Synektika.

Znacząca część z otwartych na koniec I kwartału procesów sprzedażowych już zakończyła się w II kwartale 2019 roku obrotowego pozytywnym dla nas rozstrzygnięciem. Dlatego można oczekiwać, że obecny kwartał zamkniemy istotnym wzrostem sprzedaży, a w skali całego półrocza przesunięcia przetargów i realizacji kontraktów nie będą mieć istotnego wpływu na wyniki grupy w stosunku do osiągniętych w roku poprzednim – wskazuje Dariusz Korecki, wiceprezes Synektika.

Rekordowy poziom kwartalnej sprzedaży zanotował segment radiofarmaceutyków , zwiększając rok do roku przychody o 49 proc., do 8,1 mln zł. Motorem napędowym wzrostu była sprzedaż radiofarmaceutyków specjalnych, która wzrosła rok do roku o 73 , do 3 mln zł, jak również rosnąca sprzedaż asortymentu uzupełniającego. – Rynek badań PET/CT, ze względu na większe potrzeby generowane m.in. wzrostem zachorowań na raka, stabilnie się rozwija i tym samym rośnie zapotrzebowanie na radiofarmaceutyki. Obecnie jesteśmy największym producentem radiofarmaceutyków w Polsce, posiadając trzy własne miejsca produkcyjne. Konsolidacja polskiego rynku radiofarmaceutyków wpływa też korzystnie na rentowność biznesu, co m.in. widać już w wynikach Grupy. Niezmiennie jednym z naszych priorytetów jest systematyczne poszerzanie oferty radiofarmaceutyków specjalnych. W styczniu br. uzyskaliśmy rejestrację dla nowego produktu radiofarmaceutycznego FET (stosowanego m.in. w neuroonkologii), otwierając drogę do sprzedaży w Polsce. Wzrost sprzedaży radiofarmaceutyków specjalnych to również zasługa rozwoju naszego Centrum Badań Klinicznych, realizującego produkcję specjalistycznych znaczników dla innych firm z branży i systematycznie poszerzającego grono współpracujących z nim podmiotów – wyjaśnia Cezary Kozanecki, założyciel i prezes Synektika.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.