Medycyna i zdrowie

Synektik poprawia rentowność

Ze względu na negatywny wpływ pandemii COVID-19 na niektóre z obszarów działalności przychody Synektika w I kwartale roku obrotowego 2019/2020 (trwającym od października do grudnia) obniżyły się o 9 proc., do 34 mln zł.
Foto: materiały prasowe

Mimo niesprzyjającej sytuacji rynkowej korzystna struktura sprzedaży (wyższy udział produktów wysokomarżowych) oraz niższe koszty operacyjne zaowocowały wyższą rentownością biznesu i wzrostem wyników.

Zysk netto producenta radiofarmaceutyków i dystrybutora sprzętu medycznego wyniósł 3,6 mln zł i było o 45 proc. wyższy niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Powtarzalna EBITDA (oczyszczona z wpływu wydarzeń jednorazowych i kosztów badawczo-rozwojowych), zwiększyła się o prawie 18 proc., do 6,8 mln zł.

- Miniony kwartał był już piątym z rzędu okresem zakończonym wzrostem powtarzalnej EBITDA Grupy. Biorąc pod uwagę niesprzyjające prowadzeniu biznesu warunki zewnętrzne, wypracowane przez Grupę wyniki stanowią kolejne potwierdzenie efektywności modelu biznesowego Grupy oraz zasadności dywersyfikacji źródeł jej dochodów - komentuje Cezary Kozanecki, założyciel i prezes Synektika.

Motorem napędowym wyników grupy w minionym kwartale był segment dostaw zaawansowanych technologii medycznych, rozwiązań IT oraz usług, który zakończył okres z 46- proc. wzrostem EBITDA, do 6,3 mln zł. Wzrost rentowności segmentu to zasługa wyższej sprzedaży najbardziej innowacyjnych z będących w ofercie Grupy produktów, w tym systemów i akcesoriów do systemów robotyki chirurgicznej oraz sprzętu do radioterapii. W minionym kwartale Synektik pozyskał do realizacji zlecenia o wartości 23,5 mln zł  (wobec 20 mln zł rok wcześniej), a pod koniec grudnia br. miał otwarte projekty sprzedażowe o wartości 49,4 mln zł (30,7 mln zł rok wcześniej), z których istotna część już w nowym kwartale zakończyła się zawarciem umowy (m.in. sprzedaż systemu da Vinci dla wojewódzkiego szpitala w Gorzowie Wielkopolskim). Miniony kwartał był również rekordowym pod względem liczby zabiegów chirurgicznych w asyście systemów da Vinci. Ich liczba wzrosła rok do roku o 43 proc., stymulując sprzedaż akcesoriów do systemów da Vinci.

Udział w sprzedaży radiofarmaceutyków specjalnych oraz podstawowych skurczył się w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku. Utrudniony dostęp pacjentów do specjalistów skutkował okresowym spadkiem badań, a tym samym zmniejszeniem sprzedaży radiofarmaceutyków specjalnych. Pandemia COVID-19 wpłynęła również negatywnie na skalę badań klinicznych prowadzonych w Polsce jak i zagranicą, powodując ograniczenie działalności Centrum Badań Klinicznych. W efekcie segment produkcji i sprzedaży radiofarmaceutyków zakończył miniony kwartał z 5,95 mln zł przychodów (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych), wobec 8,15 mln zł w analogicznym okresie 2019 r. oraz z 1,3 mln zł powtarzalnej EBITDA segmentu radiofarmaceutyków, wobec 2,7 mln zł rok wcześniej. Pomimo niesprzyjających warunków zewnętrznych sprzedaż radiofarmaceutyków podstawowych zwiększyła się w minionym kwartale o 9 proc., do 2,9 mln zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.