Medycyna i zdrowie

Celon z pozytywną rekomendacją

Noble Securities wycenia spółkę o 30 proc. powyżej obecnego kursu rynkowego.
Foto: materiały prasowe

Eksperci wydali zalecenie „kupuj" z ceną docelową wynoszącą 59,6 zł. W poniedziałek przed południem kurs Celonu spada o 1 proc. do 45,8 zł.

„Celon Pharma oprócz stabilnego portfela leków generycznych, rozwija kandydatów na nowe innowacyjne leki z zakresu ośrodkowego układu nerwowego, onkologii, immunologii i metabolizmu. Spółka posiada bogate porfolio projektów na różnych etapach rozwoju, w tym pięć na etapie  badań klinicznych. Kolejne  trzy  projekty  wejdą  w  fazę  kliniczną  w  2021  roku -  podkreślają analitycy Noble Securities. Ich zdaniem dywersyfikacja projektów zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia przez spółkę sukcesu rynkowego poprzez rejestrację innowacyjnego leku.

Analitycy zwracają też jednak uwagę, że zapowiadana emisja akcji może stanowić nawis podażowy, co do czasu jej finalizacji może hamować potencjalne wzrosty kursu. WZ 16 lutego zadecydowało o upoważnieniu zarządu na okres trzech lat do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję do 15  mln  akcji. Zarząd informował wcześniej,  że spółka chce pozyskać z emisji co najmniej 160 mln euro.

„Głównym czynnikiem ryzyka, jaki widzimy dla naszych prognoz i wyceny jest ryzyko związane z  niepowodzeniem prac  badawczo-rozwojowych oraz  ryzyko  związane  z zawieraniem umów partneringowych na warunkach gorszych od zakładanych lub brak tego typu umów" – czytamy w raporcie.

Został sporządzony 17 lutego. Jego autorem jest Krzysztof Radojewski. Pierwsze  rozpowszechnienie rekomendacji nastąpiło 17.02.2021 o godz.12:20.

Załączniki

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.