Medycyna i zdrowie

Pharmena chce prowadzić badania w USA

Spółka dokonała analizy projektu leku 1-MNA w kwestii prowadzenia badań klinicznych we wskazaniu niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby. Zidentyfikowała ona trzy najważniejsze kryteria: dużą populację pacjentów, dużą liczbę wyspecjalizowanych klinik i historycznie wysokie wskaźniki tempa rekrutacji pacjentów do badań.
Foto: Adobestock

„Z względu na powyższe kryteria rekomendowane jest prowadzenie badań w USA, gdyż kliniki w USA dysponują największą bazą potencjalnych pacjentów oraz posiadają niezbędny wysoce specjalistyczny sprzęt badawczy. Przeprowadzenie badań w USA będzie zatem szybsze niż w innym kraju bądź krajach. Ponadto, jest to jeden z kluczowych rynków dla przemysłu farmaceutycznego, więc przeprowadzenie badań na tym rynku będzie dodatkowym atutem w rozmowach w sprawie komercjalizacji tego projektu" – czytamy w komunikacie.

Pharmena planuje spotkanie z przedstawicielami Agencji Żywności i Leków (FDA). Celem spotkania jest przedstawienie i omówienie dokumentacji dot. badań klinicznych fazy II we wskazaniu NASH.

W związku z koniecznością sfinansowania kosztów przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej, kosztów usług doradczych w tym zakresie oraz kosztów organizacji spotkania z przedstawicielami FDA Pharmena zawarła umowy pożyczek na łączną kwotę 1 mln zł z niżej wymienionymi akcjonariuszami:

- Pelion: 850 tys. zł

- Jerzy Gębicki: kwota 85 tys. zł

- Konrad Palka (prezes zarządu – przyp. red): kwota 65 tys. zł.

„Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej kosztów usług doradczych oraz zorganizowanie spotkania z przedstawicielami FDA" – informuje spółka.

Walor Pharmeny kosztuje 6,18 zł. Kapitalizacja przekracza 67,8 mln zł.

Powiązane artykuły