Kredyty i pożyczki

Weekendowa aktywność kredytowa

Kredyty zaciągamy nie tylko w dni robocze – sporo z nich przypada także na weekend, ale dotyczy to tylko niektórych rodzajów zobowiązań.
Foto: Fotorzepa, Adam Burakowski

Z analizy danych zgromadzonych w Biurze Informacji Kredytowej wynika, że niezależnie od dnia tygodnia, od poniedziałku do piątku udziela się tyle samo kredytów mieszkaniowych. Z kolei kredyty gotówkowe to rzadkość w weekendy - tylko 6,4 proc. z nich udzielanych w całym tygodniu przypada na weekend. W niedziele sprzedaje się za to dużo kart kredytowych (12 proc.), a kredyty ratalne udzielone w weekend to niemal jedna czwarta (23 proc.) łącznej sprzedaży całego tygodnia.

Rodzinna decyzja

- Weekendową aktywność Polaków w zakresie kredytów ratalnych i kart kredytowych można między innymi tłumaczyć tym, że decyzję o zakupie nowego telewizora czy pralki podejmuje cała rodzina, która właśnie w weekend wspólnie udaje się na zakupy dóbr trwałego użytku – wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK. - Kredyty ratalne zaciągane są w oddziałach zlokalizowanych w centrach handlowych lub u samych sprzedawców, którzy współpracują z bankami consumer finance. Natomiast kredyty gotówkowe zazwyczaj służą finansowaniu potrzeb i wydatków bieżących, często o charakterze nagłym i nieprzewidzianym, dlatego też zaciągane są każdego dnia od poniedziałku do piątku, w oddziałach bankowych zlokalizowanych zazwyczaj poza galeriami handlowymi – dodaje prof. Rogowski.

Również oferty specjalne sklepów w tzw. Black Friday są istotnym impulsem do zakupów, a tym samym skłaniają do zaciągania kredytów ratalnych, których w „Czarny Piątek" udzielono dwa razy więcej niż średnio w każdym dniu listopada. W piątek, 24 listopada br. banki udzieliły 20,5 tys. kredytów ratalnych na łączną kwotę 71,8 mln. zł. Zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym jest to prawie o 100 proc. więcej niż średnia dzienna dla pozostałych dni roboczych w listopadzie 2017 r. Black Friday, który ugruntował już swoją pozycję w kalendarzu konsumpcyjnym Polaków, wbrew nazwie znajduje swoją kontynuację w weekend.

Konsumpcja czy potrzeba

W ankiecie opinii, przeprowadzonej w listopadzie 2017 r. przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie BIK*, większość badanych zadeklarowało, że zaciąga kredyty gotówkowe (56 proc.) lub pożyczki (50 proc.) na potrzeby własne lub całej rodziny. Badani potwierdzili, że gotówkę przeznaczają zazwyczaj na zakup samochodu (21 proc.), mebli i wyposażenia domu (18 proc.), ale również na spłatę innych pożyczek czy kredytów (17 proc.) oraz niespodziewane lub bieżące wydatki (12 proc.)

Zaciągnięte kredyty ratalne najczęściej przeznaczane są na zakup sprzętu AGD i RTV (34 proc.) lub urządzeń elektronicznych – komputera, laptopa (24 proc.). Marzenia o samochodzie i telefonie ankietowani Polacy także spełniają się dzięki finansowaniu ratalnemu – zakup auta na raty stanowi 12 proc. a komórki – 13 proc.

Święta i Nowy Rok skonsumujemy z oszczędności

BIK postanowił zapytać Polaków również o wydatki świąteczno-noworoczne w 2017 r. Zdecydowana większość ankietowanych (89 proc.) potwierdziła, że tegoroczne święta sfinansuje z bieżących środków finansowych (np. z pensji) mimo, że dla co piątego z nich wydatki bożonarodzeniowe są przyczyną późniejszych kłopotów finansowych. Około 14 proc. badanych w wieku 25-34 lata na cele świąteczne uszczupli swoje oszczędności. Natomiast tylko bardzo nieliczni (ok. 4 proc.) będą na ten cel potrzebowali pożyczki lub kredytu w wysokości do 1000 zł.

Największą część wydatków świątecznych stanowią prezenty (aż 50 proc.), w drugiej kolejności jest to żywność (41 proc.). Badani kupią prezenty w dni powszednie, po pracy, ewentualnie w soboty – branie urlopu przeznaczonego na zakup prezentów jest rzadkością.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły