Kredyty i pożyczki

Hipoteka na energooszczędny dom

Program, do którego przystąpił PKO BP, może spowodować, że banki odegrają kluczową rolę w zwiększaniu efektywności energetycznej budynków.
Foto: 123rf

PKO Banki Polski i należący do niego PKO Bank Hipoteczny, jako pierwsi kredytodawcy z Polski przystąpili do pilotażowego projektu Energy Efficient Mortgages (EEM). Projekt ma na celu stworzenie wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla kredytów hipotecznych udzielanych na finansowanie mieszkań i domów uwzględniających energooszczędne rozwiązania.

Celem projektu EEM jest m.in. zbudowanie pakietu preferencji dla kredytobiorców, które zachęcą ich do kupowania nieruchomości efektywnych energetycznie albo do poprawy efektywności energetycznej istniejących budynków. W dalszej perspektywie działania prowadzone w ramach programu mogą przełożyć się na obniżenie wag ryzyka dla banków. Ma to stanowić zachętę dla banków do odegrania kluczowej roli w stymulowaniu działań związanych ze zmianami klimatycznymi w europejskim sektorze budowlanym. Aktualnie w inicjatywie biorą udział 45 banki z różnych krajów europejskich.

- Przystępując do projektu EEM mamy możliwość współuczestniczenia w kształtowaniu europejskich standardów, w tym przyszłych unijnych rozwiązań regulacyjnych. Chcemy następnie wykorzystywać te doświadczenia w budowaniu podstaw dla funkcjonowania energooszczędnych hipotek na rynku polskim - mówi Szymon Wałach, dyrektor pionu klienta detalicznego PKO BP.

PKO BH wskazuje, że jego udział w tej inicjatywie pozwoli mu aktywnie uczestniczyć w wypracowaniu wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla energooszczędnych hipotek, dając bankowi jednocześnie możliwość dzielenia się doświadczeniami oraz korzystania z szerokiej wiedzy ekspertów z dziedziny finansów, budownictwa i wyceny nieruchomości w całej Europie. - To w przyszłości może w istotny sposób przełożyć się na rozwój rynku energooszczędnych hipotek w Polsce – dodaje Paulina Strugała, prezes PKO BH. Grupa PKO BP jest liderem polskiego rynku kredytów hipotecznych z portfelem o wartości blisko 108,5 mld zł na koniec 2018 roku oraz największym i najaktywniejszym emitentem hipotecznych listów zastawnych w Polsce. W 2018 r. udzielono ponad 220 tys. nowych kredytów zabezpieczonych hipoteką na kwotę 56,4 mld zł, czyli o 20 proc. większą niż w 2017 r.

Luca Bertalot, koordynator EEM, jest przekonany, że banki te odegrają kluczową rolę w kształtowaniu ram efektywnie energetycznych hipotek na polskim rynku. - Mam także nadzieję, że w ślad za liderami rynku kolejne banki z Polski dołączą do naszej inicjatywy – dodaje Bertalot.

Powiązane artykuły