REKLAMA
REKLAMA

Handel i konsumpcja

ZM Kania zwołuje zgromadzenie obligatariuszy

Producent wędlin zwołuje na 5 czerwca zgromadzenie obligatariuszy celem dokonania zmiany warunków emisji obligacji.
Foto: www.photoxpress.com

Za niewiele ponad miesiąc spółka musi wykupić warte 50 mln zł papiery serii F notowane na rynku Catalyst jako KAN0619. ZM Henryk Kania planuje podczas zgromadzenia obligatariuszy dokonać zmiany terminu wykupu obligacji oraz wprowadzić postanowienia dotyczące amortyzacji papierów. Niestety spółka nie poinformowała, jaki miałby być nowy termin wykupu papierów wymagalnych 24 czerwca oraz nowy harmonogram spłat.

Największymi wierzycielami spółki z tytułu obligacji serii F są fundusze zarządzane przez Millennium TFI oraz Union Investment TFI, które posiadały ponad 50 proc. emisji. Na koniec 2018 r. fundusze Millennium TFI miały papiery warte 15,6 mln zł, a w sprawozdaniu wyceniły je blisko wartości nominalnej. Obligacje o wartości nominalnej prawie 8,5 mln zł znajdowały się w portfelu Millennium Obligacji Korporacyjnych (udział w aktywach netto wynosił 0,53 proc.), a 7 mln zł w funduszu Millennium Obligacji Klasyczny (udział 0,38 proc.). Papiery warte 4,3 mln zł w nominale i wycenione po 98,75 proc. znajdowały się na koniec marca 2019 r. w portfelu funduszu UniOszczędnościowy (udział w aktywach 0,26 proc.). Pozostałe 10 mln zł znajduje się w portfelach funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI, PKO TFI, AgioFunds TFI i Noble Funds TFI. Jednak w żadnym funduszu udział tych papierów nie przekracza 1 proc. w aktywach netto.

W reakcji na komunikat akcje producenta wędlin spadają w czwartek rano o 5,7 proc. do 66 groszy. Obligacje serii KAN0619 kosztują 60 proc., a więc 5 pkt proc. niżej niż wczoraj. Za papiery wymagalne w marcu 2021 r. wczoraj trzeba było zapłacić 70 proc.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA