Izabela Sajdak

Duża zmienność papierów skarbowych

Wakacyjne nastroje na rynku długu, niska płynność oraz raczej pusty kalendarz danych makroekonomicznych w tym tygodniu mogą skutkować utrzymującą się podwyższoną zmiennością na krajowym rynku papierów skarbowych.

Zmienność rośnie, banki centralne wkraczają do akcji

Przed wakacjami widoczny jest wzrost zmienności na globalnych rynkach. Duże wahania notowań dotyczą praktycznie każdej grupy aktywów.

Jastrząb nadleciał

Zmienność będzie prawdopodobnie w tym tygodniu podwyższona ze względu na oczekiwaną decyzję Rezerwy Federalnej w środę.

Mocne dane, jastrzębia Rada?

Przyspieszająca inflacja bazowa i presja płacowa mogą sugerować potrzebę większego zacieśnienia polityki monetarnej przez RPP.

Majowe umocnienie złotego i co dalej?

Kontynuacja trendu umocnienia złotego może być wyzwaniem. W maju krajowa waluta zyskała ponad 4 proc. do USD i ponad 2 proc. do euro.

Kolejne państwo nad przepaścią

Wysoki poziom długu zbliżający się do 90 proc. PKB, rosnąca presja inflacyjna, korupcja oraz bezrobocie przekraczające 15 proc. ciążą krajowi z północy Afryki.

Węgierska masakra

Kontynuacja ekspansywnej polityki fiskalnej wymaga nowych dochodów zasilających budżety krajowe. Na Węgrzech rząd wprowadza nowy podatek.

Rentowność za oceanem się stabilizuje

Skąd wzięło się tak dobre ostatnio zachowanie obligacji w trakcie trwającego zacieśniania monetarnego w Stanach Zjednoczonych?

Przebudzenie EBC

Jako jeden z ostatnich banków centralnych na świecie Europejski Bank Centralny w końcu rozpocznie normalizację polityki monetarnej.

Polska jak... Włochy?

Wysoka rentowność oczekiwana przez zagranicznych inwestorów w przypadku polskich papierów denominowanych w euro może wskazywać na znaczący wzrost ryzyka.