REKLAMA
REKLAMA

Gospodarka - Kraj

Czy można odwołać szefa KNF?

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski wraca z Singapuru w środę rano. Nie wiadomo jeszcze, kiedy spotka się z premierem. Czy Mateusz Morawiecki może go odwołać?
Foto: Fotorzepa, Magda Starowieyska

Temat ewentualnego złożenia dymisji przez Marka Chrzanowskiego stał się aktualny po pojawieniu się oskarżeń o próbę korupcyjną, które wysunął pod jego adresem biznesmen Leszek Czarnecki. Chrzanowski, którego kadencja w fotelu szefa KNF zaczęła się w październiku 2016 r., już zapowiedział jednak za pośrednictwem dziennikarzy RMF FM, że nie rozważa rezygnacji. Czy w takim razie mógłby zostać odwołany?

Artykuł 8 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym dotyczy właśnie odwołania przewodniczącego przed upływem kadencji. Głosi on:

1. Prezes Rady Ministrów odwołuje Przewodniczącego Komisji przed upływem kadencji wyłącznie w przypadku:

1) prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, lub

2) rezygnacji ze stanowiska, lub

3) utraty obywatelstwa polskiego, lub

4) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej dłużej niż 3 miesiące.

2. Kadencja Przewodniczącego Komisji wygasa w razie jego śmierci lub odwołania.

3. W razie wygaśnięcia kadencji Przewodniczącego Komisji, do czasu powołania nowego Przewodniczącego Komisji, jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego wskazany przez Prezesa Rady Ministrów.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, w sytuacji gdy Przewodniczący Komisji nie może przejściowo pełnić obowiązków, a żaden z Zastępców Przewodniczącego nie został przez niego upoważniony. W takim przypadku Zastępca Przewodniczącego wskazany przez Prezesa Rady Ministrów pełni obowiązki do czasu przejęcia obowiązków przez Przewodniczącego Komisji.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA