Gospodarka - Kraj

GUS: polski eksport rośnie, ale saldo obrotów już na minusie

Polski eksport w pierwszych dwóch miesiącach 2018 roku wyniósł 33,6 mld euro i zwiększył się w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku o 6 proc. – podał w piątek GUS.
Foto: Bloomberg

Największą część stanowił eksport do krajów rozwiniętych (29,4 mld euro), który zwiększył się o 5,8 proc. Największy wzrost eksportu – w ujęciu rocznym o 12,8 proc. - nastąpił w przypadku krajów Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie zagraniczna sprzedaż polskich towarów sięgnęła 1,8 mld euro. Natomiast najwolniej rósł eksport na rynki rozwijające się: o 3,3 proc. do 2,4 mld euro.

Największy udział w polskim eksporcie maja Niemcy – 27,8 proc. W styczniu i lutym 2018 roku ten poziom pozostawał taki sam jak rok wcześniej. Wzrósł natomiast z 2,5 do 2,8 proc. udział Stanów Zjednoczonych. W podobnym stopniu zwiększył się udział w polskim eksporcie Rosji, do której w pierwszych dwóch miesiącach roku wyeksportowano towary warte 0,9 mld euro – tyle samo, co do Stanów Zjednoczonych.

W pierwszych dwóch miesiącach 2018 roku wartość importu do Polski – 34,4 mld euro - rosła jeszcze szybciej niż eksportu: dynamika wyniosła 9,5 proc. Jak podał GUS, w okresie styczeń - luty wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost importu z Rosji, Hiszpanii, ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Niemiec, Francji, Czech oraz Holandii.

W obrotach towarowych za pierwsze dwa miesiące tego roku saldo było ujemne i wyniosło 0,8 mld euro wobec dodatniego 0,2 mld euro w tym samym okresie rok wcześniej.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.