REKLAMA
REKLAMA

Fundusze inwestycyjne TFI

W tym roku zarabia się głównie na akcjach rynków rozwiniętych

Średni wynik w tej grupie funduszy od początku roku jest dwucyfrowy, natomiast lider przyniósł już grubo ponad 40 proc. zysku. Jaki skład mają portfele liderów?
Foto: Bloomberg

Powoli zbliża się koniec III kwartału, tymczasem dzisiejsza czołówka funduszy pod względem wyników przypomina składem pierwsze miesiące tego roku. Najlepiej niezmiennie radzą sobie fundusze akcji zagranicznych, przede wszystkim skupione w grupie akcji globalnych rynków rozwiniętych. Średni wynik w niej od początku roku to blisko 16 proc. Właściwie jedyna zmiana w porównaniu do tego, co działo się w pierwszych miesiącach tego roku, to pojawienie się wśród liderów funduszy inwestujących w metale szlachetne.

Ameryka rządzi

Niemal przez cały okres od początku tego roku zarówno w grupie funduszy akcji rynków rozwiniętych, jak i w zestawieniu ogólnym pod względem wyników pierwszą pozycję zajmuje Skarbiec Spółek Wzrostowych. Do końca ubiegłego tygodnia zarobił blisko 46 proc., a jego aktywa na koniec lipca sięgały ok. 543 mln zł. Zgodnie z najświeższym, czyli półrocznym sprawozdaniem, w portfelu miał tylko jedną spółkę z GPW i był to CD Projekt, stanowiący 2,83 proc. aktywów. Znalazły się tam również walory Amazona oraz Netflixa, jednak ich udział w portfelu sięgał odpowiednio 1,05 proc. oraz 0,85 proc. Oczywiście portfel zdominowany jest przedsiębiorstwami notowanymi w USA. Największą, blisko 6-proc. pozycję zajmowała spółka Alteryx Incorporated, zajmującą się analizą danych. Jej kurs od początku roku wzrósł o ponad 100 proc. Kolejne miejsce, z ponad 5-proc. udziałem w aktywach, stanowiła Shopify, oferująca oprogramowanie do tworzenia sklepów internetowych. Jej notowania wzrosły od początku roku o 159 proc. Wśród największych pozycji są też m.in. Coupa Software (zwyżka o 118 proc.) czy Trade Desk (84 proc.).

W grupie funduszy akcji rynków rozwiniętych drugie i trzecie miejsce, jeśli chodzi o tegoroczne wyniki, zajmują dwie kolejne strategie tego samego towarzystwa, czyli Skarbiec Top Brands (30,2 proc.) i Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (23,7 proc.). Skarbiec Top Brands to znacznie skromniejszy fundusz, biorąc pod uwagę aktywa, bowiem zarządza niecałymi 60 mln zł. Krajową giełdę również reprezentuje tylko CD Projekt (2,16 proc. aktywów). Tu też przeważają spółki notowane za oceanem, jednak o nieco innym charakterze. Są akcje Amazona, Netfliksa, ale również Walta Disneya, Nike'a, L'Oreala, Ferrari czy Adidasa. Również niewielkim funduszem jest Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek – jego aktywa to ok. 45 mln zł. Fundusz ten także jest skoncentrowany na rynku amerykańskim, a największą, ponad 5-proc. pozycję zajmuje wspomniany już Trade Desk.

Do tej samej grupy funduszy należy Axa Selective Equity z 111,7 mln zł pod zarządzaniem. W tym roku zarobił prawie 22 proc., a więc wciąż zdecydowanie wyżej od średniej. Ten fundusz Axa TFI miał z końcem czerwca akcje właściwie tylko jednej spółki z Polski i było to Ten Square Games, odpowiadające za 3,87 proc. aktywów. Do tego w portfelu było jeszcze kilkadziesiąt akcji Wirtualnej Polski. Najczęściej zaś występowały papiery firm z Niemiec (np. Osram Licht), Szwecji (Electrolux) czy Danii (Ubisoft), ale również fińska Nokia (3,3 proc. aktywów).

Na pozycji czwartej w grupie akcji rynków rozwiniętych z wynikiem 21,3 proc. plasuje się Investor Akcji Spółek Wzrostowych, z tym że jego aktywa to skromne 15,6 mln zł. W portfelu jest zdecydowanie więcej akcji polskich spółek niż w przypadku wyżej wymienionych strategii. Jest też mocno skoncentrowany na walorach CD Projektu, bowiem z końcem półrocza odpowiadały one za blisko 8,9 proc. aktywów. Kolejne 5,16 proc. zajmował Mabion, a blisko 2 proc. 11 bit studios. Najliczniej zaś były reprezentowane firmy amerykańskie, w tym m.in. Advanced Micro Devices (produkcja elektroniki) czy Xilinx z branży IT.

Za strategią Investros TFI z ponad 20-proc. zyskiem znalazł się NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania, przekształcony w poprzednim roku z NN (L) Ameryki Łacińskiej. „Minimum 70 proc. aktywów inwestowane jest w tytuły uczestnictwa subfunduszu NN (L) Global Impact Equity Opportunities, którego główną kategorią lokat są akcje spółek notowanych na giełdach w dowolnym kraju świata – szczególnie spółek oddziałujących pozytywnie na obszar społeczny oraz środowiskowy" – czytamy w opisie funduszu. Warto też wspomnieć, że w ramach opisywanej grupy funduszy działa strategia zarządzana pasywnie – inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych z wynikiem 15,4 proc. Benchmarkiem dla niej jest oczywiście MSCI World (16 proc.).

Można było też stracić

Foto: GG Parkiet

W grupie akcji rynków rozwiniętych wynik pod kreską od początku roku ma jedynie Alior Fundusz funduszy Strategia Dynamiczna, jednak jego aktywa to mniej niż 1 mln zł. Portfel też jest nieco inny, bo są zarówno fundusze akcji, jak i obligacji. Na dole tabeli znajdziemy też Operę Beta-plus.pl (16 mln aktywów) z 1,3-proc. stopą zwrotu. Tu też znaczną część portfela zajmują obligacje. Warto zauważyć, że łącznie ponad 29 proc. aktywów funduszu zajmowały z końcem czerwca papiery Skycash Poland i RE Development, nienotowane na rynku. Do tego 3,65 proc. portfela zajmowały papiery LUG z NewConnect. W gronie najsłabszych, z wynikiem 2,2 proc., znajduje się też PKO Diamentowy, mający pod zarządzaniem 44,9 mln zł.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA