REKLAMA
REKLAMA

Fundusze inwestycyjne TFI

Z funduszy akcji odpłynął już ponad 1 mld zł

Lipiec okazał się trudnym okresem dla bardziej ryzykownych krajowych funduszy inwestycyjnych - tego typu strategie były pod presją umorzeń jednostek. Pieniądze - podobnie jak w poprzednich miesiącach, szerokim strumieniem płynęły za to do funduszy obligacji.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Łącznie fundusze obligacji pozyskały w lipcu około 1 mld zł - wynika ze wstępnych danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Oczywiście nie wszystkie grupy funduszy dłużnych miały dodatnie saldo sprzedaży. Znów zapewne doszło do przesunięć między funduszami w ramach jednego TFI. Okazuje się bowiem, że fundusze obligacji skarbowych krótkoterminowych miały łącznie około 0,62 mld zł odpływów. Z kolei fundusze obligacji uniwersalne zanotowały aż 0,87 mld zł napływów netto. Około 0,12 mld zł świeżego kapitało popłynęło też do funduszy obligacji korporacyjnych.

Kapitał jednak uciekał z funduszy akcji uniwersalnych. Łącznie wycofano z nich w lipcu o 0,37 mld zł niż wpłacono. Oznacza to, że sytuacja w lipcu w tej grupie była podobna do tego, co działo się w marcu i maju. Jednocześnie przewaga umorzeń w funduszach akcji uniwersalnych przekroczyła już w tym roku 1 mld zł. Okazuje się też, że lipiec będzie drugim w tym roku miesiącem, kiedy klienci rezygnowali z funduszy akcji małych i średnich spółek. Tutaj ujemne saldo sprzedaży w lipcu sięgnęło około 24 mln zł.

Mocne odpływy miały miejsce jeszcze w funduszach mieszanych. Właściwie każda tego rodzaju kategoria funduszy borykała się z przewagą umorzeń nad wpłatami, a łącznie klienci wycofali z tych funduszy w lipcu około 0,63 mld zł. Z funduszy absolutnej stopy zwrotu wycofano z kolei 41 mln zł netto.

Saldo sprzedaży dla całego rynku w lipcu było około 100 mln zł pod kreską.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA