REKLAMA
REKLAMA

Fundusze inwestycyjne TFI

Agio zawiesza odkupy w funduszu

AgioFunds TFI informuje o zawieszeniu na dwa tygodnie żądań odkupu jednostek Agio Kapitał, czyli funduszu obligacji korporacyjnych.
Foto: Adobestock

"W dniu 1 kwietnia 2020 r., zarząd AgioFund TFI, (...) podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu na okres 2 tygodni żądań odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu Agio Kapitał, wydzielonego w ramach funduszu inwestycyjnego Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w związku z tym, że w okresie ostatnich 2 tygodni suma wartości odkupionych przez fundusz jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę przekraczającą 10 proc. wartości aktywów funduszu" - czytamy.

Agio Kapitał na koniec lutego miał pod zarządzaniem 147 mln zł. Jak można było wywnioskować po przecenie obligacji korporacyjnych, problemy z umorzeniami miały w marcu także inne fundusze obligacji korporacyjnych. Aktywa Santander Obligacji Korporacyjnych oraz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych spadły o około połowę w jeden miesiąc, co oznacza zniżkę o blisko 4 mld zł.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA