Fundusze inwestycyjne TFI

OFE szukały akcji w lutym

Fundusze emerytalne w poprzednim miesiącu kupiły akcje za 334 mln zł - wynika z szacunków Trigona DM.
Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński

"Według naszych szacunków OFE kupiły w lutym polskie akcje za 334 mln zł i korygując o transakcje ECM (wezwania, ABB, IPO) jest to piąty miesiąc z rzędu popytu ze strony funduszy emerytalnych. Trend sprzedaży akcji zagranicznych wydaje się być kontynuowany, ale skala jest co raz mniejsza (w lutym było to tylko 44 mln zł)" - podaje Trigon DM.

Nastawienie funduszy do polskich akcji było niemal jednolite. Tylko Aegon zdecydował się na sprzedaż, a największym kupującym była Aviva OFE. Podejście do akcji zagranicznych było podzielone, ale również Aegon był największym sprzedającym (102 mln zł)

Alokacja OFE w polskie akcje spadła o 1,7 pkt proc. miesiąc do miesiąca do 73,9 proc. i jest poniżej progu 75 proc. obowiązującego według nowej reformy na dzień 27 listopada 2020 r. Sześć funduszy jest poniżej tego progu i do jego osiągnięcia brakuje im 1,9 mld zł.

Średnia alokacja w polskie akcje pro-forma po przekazaniu 15 proc. opłaty przekształceniowej wynosiłaby 87 proc. Niemal wszystkie fundusze byłyby poniżej progu 90 proc. (obowiązującego na koniec 2021 r.) i do jego osiągnięcia brakowałoby im 3,7 mld zł (nie uwzględniając przepływów pieniężnych w tym czasie).

Napływy z ZUS wyniosły w lutym 305 mln zł (557 mln zł od stycznia), natomiast lutowe transfery z tytułu suwaka ukształtowały się na poziomie 551 mln zł (1104 mln zł od stycznia).

Średnia ważona jednostka funduszy emerytalnych spadła w lutym o 10,2 proc. Najlepszy wynik zarządzania osiągnął Allianz OFE (-9,5 proc.), a najgorszy PZU OFE (-10,8 proc.). Od początku roku najlepszy jest Allianz OFE (-10,8 proc.), a najgorszy PZU OFE (-13,4 proc.).

Powiązane artykuły