Fundusze inwestycyjne TFI

Fundusze misiów osiągają wyniki lepsze niż indeksy

Po niemal dwóch miesiącach tego roku średnie wyniki funduszy akcji małych i średnich spółek są dwucyfrowe. Część zarządzających wygrywa z rynkiem w dłuższym okresie.
Foto: Bloomberg

Fundusze akcji małych i średnich spółek bardzo dobrze rozpoczęły rok. Wielu zarządzających jest w stanie rywalizować z indeksami.

Przewaga zarządzających

W odróżnieniu od funduszy akcji szerokiego rynku, które mają problem z pokonaniem WIG, portfele małych i średnich przedsiębiorstw często wypadają lepiej od mWIG40 czy sWIG80. Wskazują na to również wyniki od początku tego roku. Gorzej sytuacja wygląda, jeśli weźmiemy pod uwagę dywidendę.

Fundusze małych i średnich spółek mają łącznie około 2 mld zł aktywów. – To niewiele, gdyż wartość akcji wchodzących w skład indeksu WIG jest około 150 razy wyższa. W akcje małych i średnich spółek inwestują nie tylko profesjonaliści zarządzający funduszami. Na tym rynku jest wielu inwestorów indywidualnych, którym często brakuje kompetencji posiadanych przez zawodowców, oraz pewna grupa inwestorów zagranicznych, którzy są w jeszcze gorszym położeniu, bo mogą nie być w stanie przeczytać polskich sprawozdań finansowych choćby z powodów językowych – twierdzi Adam Łukojć, zarządzający funduszami TFI Allianz Polska. – Dzięki temu polscy zarządzający „misiami" mają na tym rynku przewagę – zauważa Łukojć. Zwraca także uwagę na kwestię dywidend. – Jeśli spółka, której akcje wchodzą w skład indeksu, wypłaca dywidendę, to indeks spada, a wycena funduszu nie. To ułatwia pobicie indeksu. Z drugiej strony, żeby pobić benchmark, zarządzający muszą zarobić na koszty ponoszone przez fundusz. Na szczęście wraz ze spadkiem opłat jest to coraz łatwiejsze i może udawać się coraz większej grupie polskich zarządzających – komentuje ekspert TFI Allianz Polska.

Aktywne bardziej zyskują

Zgodnie z wyceną na 17 lutego średni wynik funduszy akcji małych i średnich spółek od początku roku to 10,5 proc. sWIG80 z kolei zarobił niecałe 11 proc., a mWIG40 11,2 proc. W dłuższym terminie jednak fundusze „misiów" nad dwoma indeksami zyskują sporą przewagę. Dla przykładu w okresie pięciu lat fundusze przyniosły średnio niecałe 52 proc. Wynik sWIG80 to 41 proc., a mWIG40 53 proc. W ciągu ubiegłych 10 lat przeciętny wynik funduszy sięga 55 proc., zaś sWIG80 zyskał 38 proc., a mWIG40 26 proc. Obraz ten istotnie się jednak zmienia, gdy weźmiemy pod uwagę dywidendę. sWIG80 Total Return w pięciu ostatnich latach wzrósł o 65 proc. oraz 77,5 proc. w dziesięć lat. mWIG40TR zyskał w tych samych okresach odpowiednio 47 oraz 99 proc. Widać więc, że koszty funduszy zjadały sporą część zysków.

Foto: GG Parkiet

Średnie wyniki oczywiście nie oddają w pełni sytuacji funduszy akcji małych i średnich spółek. Po pierwsze istotna część takich funduszy ma historię krótszą niż cztery lata, natomiast przynajmniej od 10 lat działa 15 strategii na łącznie 24. Co więcej, różnica między najlepszym i najsłabszym funduszem „misiów" według wyceny na koniec stycznia sięgała aż 161 pkt proc.

Warto przypomnieć, że już od ponad roku na GPW notowany jest Beta mWIG40TR, fundusz indeksowy na mWIG40 powiększony o dywidendę. Jego wynik za ostatnie 12 miesięcy to zwyżka o około 10 proc., z kolei średnia strategii aktywnych sięga 25 proc.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.