REKLAMA
Czytaj e-wydanie
REKLAMA

Fundusze inwestycyjne TFI

Esaliens TFI liczy na małe i średnie spółki

W 2020 r. najciekawsze perspektywy rysują się przed Esaliens Małych i Średnich Spółek oraz Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych - twierdzi towarzystwo.
Foto: Fotorzepa, Waldemar Kompała

- Uważamy, że w 2020 roku z rozwiązań inwestycyjnych, dostępnych w Esaliens TFI, najciekawsze perspektywy rysują się przed subfunduszem Esaliens Małych i Średnich Spółek, posiadającym ekspozycję na atrakcyjny sektor spółek o mniejszej kapitalizacji, a także Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych, który przy założeniu stabilnego środowiska stóp procentowych charakteryzuje się satysfakcjonującą premią - twierdzi zespół Esaliens TFI. - Warto też zastanowić się nad dywersyfikacją portfela w bardziej defensywne klasy aktywów. Naszym zdaniem taką rolę może pełnić złoto. Inwestycje w złoto oraz spółki wydobywające ten metal mogą zyskiwać szczególnie w przypadku gwałtownej awersji ryzyka na rynkach finansowych. Dodatkowym atutem wspierającym tę lokatę jest akomodacyjna polityka banków centralnych, które prowadzą politykę ujemnych realnych stóp procentowych - podkreślają eksperci towarzystwa.

W kontekście polskiego rynku akcji Esaliens TFI zwraca uwagę na atrakcyjne wyceny małych spółek (sWIG80), dla których wskaźnik C/WK (cena do wartości księgowej) wynosi 0,94 i jest poniżej historycznej średniej (1,4 za ostatnie 15 lat). Do tego Pracownicze Plany Kapitałowe powinny zapewnić rynkowi akcji stabilny i długoterminowy napływ kapitału (docelowo około 4-4,5 mld zł rocznie). Z kolei przekształcenie OFE w SFIO „wymusi" popyt na akcje (być może nawet 2-5 mld zł).

- Spodziewamy się dobrej sytuacji w gospodarce na tle innych krajów europejskich, tym niemniej dynamika wzrostu będzie niższa niż w 2019 roku ze względu na pogarszające się otoczenie gospodarcze w Europie (m.in. w Niemczech) - twierdzi zespół Esaliens TFI. Zdaniem zarządzających duża skala odpływów z lokalnych funduszy akcji jest już za nami. W ramach lokalnych portfeli akcji zarządzanych przez Esaliens TFI najbardziej przeważone są sektory telekomunikacyjny i farmaceutyczny. Z kolei najbardziej niedoważone są branże przetwórstwa ropy i gazu oraz przemysłowa.

Zdaniem zarządzających Esaliens TFI zbliżenie stanowisk negocjacyjnych na linii USA – Chiny poprawi nastroje wśród przedsiębiorców i inwestorów i jest to szczególnie dobra informacja dla rynków emerging markets. Do tego Ostatnie odczyty wskaźników makroekonomicznych sugerują, że dołek koniunktury gospodarczej może być za nami. - Rok prezydencki w USA zazwyczaj jest dobry dla amerykańskiego rynku akcji. Ubieganie się Donalda Trumpa o reelekcję może skłonić do działań mających na celu wkupienie się w łaski inwestorów - czytamy.

Na rynkach rozwiniętych Esaliens TFI sugeruje selektywne podejście do inwestycji, oczekując lepszego zachowania się rynków wschodzących. - Wyceny na rynkach rozwiniętych znajdują się powyżej historycznych poziomów. Oznacza to, że oczekiwana poprawa wyników w dużej mierze została już zdyskontowana w wycenach - twierdzą zarządzający.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA