Firmy

Odbudowa wyników Wieltonu

Producent przyczep i naczep korzysta z ożywienia popytu na rynku transportowym, co pozytywnie przekłada się na poziom zamówień.
Foto: materiały prasowe

W II kwartale br. Wielton zanotował 21,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto, prawie potrajając wynik z analogicznego okresu poprzedniego roku. Zysk operacyjny wyniósł 31,4 mln zł wobec 7,8 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 675 mln zł i były prawie dwukrotnie wyższe niż przed rokiem.

W całym I półroczu grupa wypracowała ponad 1,3 mld zł przychodów, sprzedając prawie 11 tys. przyczep, naczep i zabudów. Marża EBITDA wzrosła do 7 proc. z u 2,9 proc. rok wcześniej. - Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników. Skokowy wzrost zyskowności na wszystkich poziomach jest wynikiem odbudowy przychodów ze sprzedaży, poprawy efektu dźwigni operacyjnej, dzięki modernizacji mocy w Wieluniu oraz utrzymywania dyscypliny kosztowej w grupie. W I półroczu wypracowaliśmy marżę EBITDA w wysokości 7 proc., czyli na poziomie celu założonego na cały 2021 rok. Utrzymanie tak dobrego poziomu marży EBITDA w całym roku jest naszym celem, ale będzie wymagało od nas dodatkowego wysiłku i ścisłej dyscypliny koszt wej. Obserwujemy bowiem utrzymujące się wysokie ceny surowców i komponentów, a ich pozyskiwanie jest utrudnione ze względu na wciąż zaburzone łańcuchy dostaw. Widoczna jest też mniejsza dostępność pracowników, szczególnie we Francji i w Wielkiej Brytanii. Chociaż dobrze radzimy sobie z tymi wyzwaniami, wywierają one coraz większą presję na nasze wyniki – przyznaje Piotr Kamiński, wiceprezes Grupy Wielton.

Wskaźnik dług netto/EBITDA obniżył się poziomu 2,2 wobec 3,8 na koniec 2020 r. Tym samym zostały spełnione zostały warunki wpłaty dywidendy z zysku za 2020 r. W czerwcu 2021 r. akcjonariusze spółki zdecydowali,o przeznaczeniu na ten cel 19,9 mln zł, co daje 0,33 zł na akcję.

Zgodnie z zapowiedzią w 2021 r. Grupa Wielton planuje osiągnąć ok. 2,4 mld zł przychodów przy wielkości sprzedaży produktów na poziomie 20 tys. sztuk. Rentowność EBITDA ma wynieść 7 proc., a wskaźnik dług netto/EBITDA powinien kształtować się na poziomie ok. 2.

Zarząd Wieltonu rozpoczął pracę nad nową strategią rozwoju grupy na lata 2022-2025, której publikacja zaplanowana jest na początek przyszłego roku. - Niezmiennie skupiamy się na zwiększaniu skali działalności Grupy. Naszym celem jest także dalsze utrzymanie bezpieczeństwa płynnościowego, poprawa efektywności operacyjnej oraz optymalne wykorzystanie naszych zasobów produkcyjnych, technologicznych i kadrowych. Bardzo dużo wysiłku zamierzamy włożyć w zarządzanie zwiększoną niepewnością i ryzykami dotyczącymi komponentów, rynku pracy, czy dopasowania cen, gdyż czynniki te stanowią duże wyzwanie dla utrzymania tak dobrego, jak do tej pory rozwoju wyników Grupy – podkreśla Mariusz Golec, wiceprezes Grupy Wielton.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.