REKLAMA
REKLAMA

Firmy

Krezus: kara dla byłego prezesa

KNF jednogłośnie nałożyła na byłego prezesa Krezusa karę w wysokości 400 tys. zł za wykonywanie transakcji w okresie zamkniętym.

Jacek Ptaszek

Foto: Archiwum

Chodzi o Jacka Ptaszka, który w październiku ubiegłego roku zrezygnował z funkcji prezesa. Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła, że dopuścił się naruszenia art. 19 ust. 11 rozporządzenia MAR, gdyż dokonał kilku transakcji kupna i sprzedaży akcji Krezusa w czasie trwania okresu zamkniętego przed publikacją raportu grupy za I kwartał 2018 r. Transakcje zawierał 18 kwietnia i 26 marca.

Decyzja KNF nie jest ostateczna - ukarany może zwrócić się do KNF z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy albo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Osoby z zarządu i ścisłego kierownictwa spółki mają dostęp do informacji poufnych i danych finansowych, więc istnieje ryzyko, że mogłyby je wykorzystać. KNF podkreśla, że regulacje ustanawiające okresy zamknięte mają na celu uczynienie transakcji osób pełniących obowiązki zarządcze bardziej przejrzystymi i nie obciążonymi ryzykiem wykorzystania informacji poufnych, a także zagwarantowanie inwestorom równego dostępu do informacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Zgodnie z rozporządzeniem MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze w spółce nie może dokonywać transakcji instrumentami finansowymi spółki w trakcie okresu zamkniętego, czyli w ciągu 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA