Finanse

Grupa PZU ponownie zwiększa sprzedaż i zysk

Po trzech kwartałach 2021 r. wypracowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy PZU wzrósł rok do roku ponad dwukrotnie - do 2,4 mld zł. To najwyższa wartość zanotowana w tym okresie od 6 lat.
Foto: Adobestock

Największy polski ubezpieczyciel osiągnął też historycznie wysoki przypis składki brutto z ubezpieczeń. Od początku roku w ujęciu narastającym wyniósł on 18,3 mld zł. PZU znajduje się wśród najbardziej rentownych ubezpieczycieli w Europie, osiągając po trzech kwartałach 2021 r. zwrot na kapitale na poziomie 17,9 proc.

- Od początku tego roku konsekwentnie prezentujemy bardzo dobre wyniki. Po trzech kwartałach wypracowaliśmy ponad dwukrotnie wyższy zysk netto rok do roku, osiągając już w tej części roku poziom 127 proc. wyniku za cały 2020 r. Wskaźnik ROE za ten okres wyniósł 17,9 proc., co oznacza poprawę rok do roku aż o 8,6 punktu procentowego i przekroczenie poziomu założonego w strategii – skomentowała te wyniki cytowana w komunikacie spółki dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU. - Pierwszy raz w historii PZU po trzecim kwartale roku przekroczyliśmy próg 18 mld zł przypisu składki. Jej nominalny wzrost brutto po trzech kwartałach to blisko miliard złotych w porównywaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku - dodała.

Wyjaśniła, że rezultaty te spółka osiągnęła przede wszystkim dzięki rosnącej sprzedaży i dobrej rentowości produktów ubezpieczeniowych. Szczególnie mocne wzrosty PZU zanotowało w ubezpieczeniach majątkowych pozakomunikacyjnych, zarówno w ofercie dla klienta indywidualnego, jak korporacyjnego. Po trzech kwartałach tego roku składka zebrana z tych ubezpieczeń wzrosła o ponad 16 proc. rok do roku.

Zysk netto Grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej wyniósł po trzech kwartałach 2021 r. 2,43 mld zł. Jest to wzrost o 104 proc. w ujęciu rok do roku i jednocześnie najwyższy wynik zanotowany za ten okres w ciągu ostatnich sześciu lat. Działalność bankowa (Bank Pekao i Alior Bank) wniosła do wyniku netto Grupy w trzecim kwartale 177 mln zł.

Rosnąca rola ubezpieczeń

Składka przypisana brutto po trzech kwartałach 2021 r. wzrosła o 5,5 proc. rok do roku - do 18,3 mld zł, a w samym trzecim kwartale do 5,9 mld zł, co również oznacza wzrost o 5,5 proc. r/r. To w historii PZU rekordowe wartości uzyskane w tej części roku.

W samym trzecim kwartale składka w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wzrosła o 10 proc. rok do roku (do 3,16 mld zł), przy czym w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych ich sprzedaż wzrosła o 4 proc. r/r, a w przypadku ubezpieczeń innych niż komunikacyjne – o 20 proc. r/r. (do 1,14 mld zł).

W ubezpieczeniach na życie składka po trzech kwartałach 2021 r. wzrosła o 2,1 proc. r/r.  – W pierwszej połowie roku ubezpieczenia na życie znajdowały się pod negatywnym wpływem skutków pandemii, zwłaszcza zwiększonej śmiertelności. W trzecim kwartale sytuacja się poprawiła, co pozwoliło nam zwiększyć marżę uzyskiwaną w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych do poziomu blisko 22 proc., a w  ubezpieczeniach indywidualnych do 17,5 proc. - komentuje Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie.

Głównym motorem wzrostu w segmencie ubezpieczeń na życie były indywidualne ubezpieczenia ochronne (wzrost o 23,4 proc. r/r po trzech kwartałach i o 9,6 proc. w samym trzecim kwartale).

W przypadku działalności zagranicznej PZU, składka w ubezpieczeniach majątkowych zebrana łącznie na Litwie, Łotwie, w Estonii i na Ukrainie wzrosła w trzecim kwartale o 11,6 proc. r/r (do 508 mln zł), a w ubezpieczeniach na życie wzrosła o 15 proc. (do 46 mln zł).

Tak jak założono w strategii, bardzo szybko rozwija się bankowy kanał sprzedaży ubezpieczeń. Po trzech kwartałach 2021 r. składka ubezpieczeniowa uzyskana przez PZU we współpracy ze wszystkimi bankami wyniosła 1,5 mld zł, rosnąc rok do roku o 33,4 proc. Składka pozyskana poprzez Bank Pekao i Alior Bank wzrosła rok do roku ponad dwukrotnie - do 1,04 mld zł.

Zdrowie i inwestycje

Duże wzrosty odnotowują również inne obszary, wskazane w strategii Grupy PZU wśród kluczowych dla niej w najbliższych latach. Wysoką dynamikę rozwoju pokazuje PZU Zdrowie. Przychody spółki po trzech kwartałach 2021 r. wyniosły niemal 865 mln zł, rosnąc rok do roku o 26,3 proc. Sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych wzrosła o ponad 21 proc. r/r.

Aktywa klientów zewnętrznych pod zarządzaniem (TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI) po trzech kwartałach tego roku wzrosły o 23 proc. rok do roku - do 37,5 mld zł. W tym aktywa TFI PZU zwiększyły się o 26 proc., do 14,2 mld zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.