Finanse

Frankowe cele nowego Rzecznika Finansowego

Za największe wyzwanie uważa wspomaganie klientów w sporach z bankami i monitorowanie nowoczesnych usług finansowych np. rynku kryptowalut. Urząd ma możliwe wcześnie wyłapywać pojawiające się nieprawidłowości i podejmować działania w celu ich usunięcia. Duże nadzieje wiąże z uruchomieniem Funduszu Edukacji Finansowej.
Foto: Adobestock

- Obejmuję urząd Rzecznika Finansowego w przełomowym momencie, jeśli chodzi o kwestię tzw. kredytów „walutowych" - zaznacza Mariusz Golecki, który właśnie został nowym Rzecznikiem Finansowym.  - Moim priorytetem na najbliższe tygodnie będzie dokonanie analizy orzeczenia TSUE oraz orzeczeń polskich sądów w tych sprawach. Na tej podstawie przedstawimy jakie praktyczne możliwości mają obecnie posiadacze tego typu umów. Pozwoli to podjąć świadomą decyzję albo o wejściu w spór sądowy, albo o ugodowym jego rozwiązaniu. Wierzę, że ta druga opcja daje dużą większą elastyczność i jest dobrą - dla obu stron: banków i klientów - alternatywą dla drogi sądowej. Oczywiście tych, którzy zdecydują się na postepowanie sądowe będziemy konsekwentnie wspierać tzw. istotnymi poglądami - mówi Golecki, prof. Uniwersytetu Łódzkiego specjalizujący się w prawie.

Pod lupą także kryptowaluty...

Jego zdaniem problemy związane z kredytami frankowymi pokazują, że klienci banków potrzebują podmiotu który będzie dbał o równowagę między bankami a ich klientami. Na dziś - jego zdaniem - jest ona zachwiana na korzyść banków. Zamierza się też uważanie przyglądać nowoczesnym usługom finansowym np. rynkowi kryptowalut. Przy czym jest zwolennikiem takiej regulacji tego segmentu, która zapewni bezpieczeństwo konsumentom i inwestorom, ale jednocześnie nie zablokuje rozwoju innowacyjnych instrumentów finansowych.

- Chciałbym, żeby mój zespół możliwe wcześnie identyfikował zagrożenia jeśli chodzi o konstrukcję produktów, praktyki podmiotów rynku finansowego w zakresie ich oferowania, a także dostrzegał luki w regulacjach. Powinniśmy jak najszybciej podejmować działania, zanim jakieś negatywne rozwiązania czy praktyki rozprzestrzenią się ze szkodą dla klientów i inwestorów - mówi Mariusz Golecki.

...oraz pożyczki i ubezpieczenia

Zapowiada też uważne przyglądanie się praktykom firm pożyczkowych. Jego zdaniem ich klienci wymagają szczególnego wsparcia, bo są to często osoby przestraszone, zagubione i nie wierzące w sukces w sporze z instytucjami finansowymi. Zadaniem Rzecznika Finansowego jest wsparcie takich osób. - W segmencie ubezpieczeń będziemy trzymali rękę na pulsie, żeby nie powtórzyły się problemy podobne do tych, jakie klienci mieli z polisami z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Ważne jest też dalsze zapewnianie wsparcia poszkodowanym likwidującym szkody z polis OC, w szczególności komunikacyjnego - mówi nowy Rzecznik Finansowy.

Jego zdaniem sytuacja na rynku ubezpieczeniowym pokazuje, że w długim terminie działalność takiej instytucji jak Rzecznik Finansowy prowadzi do poprawy sytuacji klientów. Dostrzega też konieczność edukacji społeczeństwa w zakresie kształtowania umiejętności pozwalających podejmować właściwe decyzje finansowe. - Duże nadzieje wiążę z uruchomieniem Funduszu Edukacji Finansowej. Moim priorytetem jest zorganizowanie obsługi Rady FEF i sprawna realizacja zadań Funduszu wyznaczonych przez Radę - mówi Golecki.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.