REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Fundusze dłużne rosną kosztem pozostałych grup

Łączne aktywa pod zarządzaniem towarzystw funduszy inwestycyjnych w sierpniu zwiększyły się do blisko 260,1 mld zł - wynika z raportu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.
Foto: Adobestock

Aktywa funduszy akcji sięgnęły z końcem sierpnia 25,096 mld zł w porównaniu do 26,071 mld zł na koniec lipca. Aktywa funduszy mieszanych spadły zaś z 30,175 mld zł do 29,795 mld zł w miesiąc. Wzrosły aktywa funduszy dłużnych. Z końcem lipca miały pod zarządzaniem 107,48 mld zł, a na koniec sierpnia 108,906 mld zł. Aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu skurczyły się w poprzednim miesiącu z 6,439 mld zł do 6,337 mld zł.

Od początku roku wzrosły jedynie aktywa funduszy dłużnych i w porównaniu z przełomem roku mają one o 2,65 mdl zł więcej pod zarządzaniem. Aktywa funduszy dłużnych w osiem miesięcy tego roku skurczyły się o 1,465 mld zł, do 25,096 mld zł, mieszanych o 1,085 mld zł, do 29,795 mld zł, a absolutnej stopy zwrotu o 1,098 mld zł, do 6,337 mld zł - wynika z danych IZFiA.

W sierpniu z funduszy akcji odpłynęło 153 mln zł netto. Saldo sprzedaży w strategiach mieszanych było 147 mln zł pod kreską. Do funduszy dłużnych klienci wpłacili o 1169 mln zł netto więcej niż wypłacili. W strategiach absolutnej stopy zwrotu przewaga umorzeń sięgnęła w sierpniu 47 mln zł.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA