REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Getin Holding poprawił wyniki

Kontrolowana przez Leszka Czarneckiego grupa zanotowała zysk. Teraz wyzwaniem staje się epidemia koronawirusa.

Leszek Czarnecki

Foto: materiały prasowe

Getin Holding miał w 2019 r. 101 mln zł zysku netto w porównaniu do 959 mln zł straty w 2018 r. Wyjście na plus to przede wszystkim zasługa poprawy wyników Idea Banku w Polsce, który w 2018 r. miał aż 1,9 mld zł straty netto. Jednak dobre wyniki zanotowały też spółki zagraniczne.

- Przez ostatni rok realizowaliśmy ambitne założenia polityki dywidendowej w oparciu o spółki zagraniczne, co umożliwiło nam redukcję zobowiązań finansowych Holdingu o ponad połowę. Działania te pozostaną naszym priorytetem również w tym roku i oprócz dywidend planujemy przeznaczyć na nie część przychodów z zakończonej sukcesem transakcji sprzedaży spółki Carcade – mówi Piotr Kaczmarek, prezes Getin Holdingu.

W ocenie zarządu ewentualne ryzyka związane z koronawriusem dla Getin Holding mogą powstać w sytuacji pogorszenia jakości portfeli, ze względu na sytuację klientów, ograniczenia popytu na usługi finansowe, w szczególności kredyty, a tym samym niższe dochody odsetkowe i prowizyjne, silną deprecjację hrywny i rubla, ograniczenia wypłaty dywidend ze spółek parterowych, co może skutkować zakłóceniami w przepływach finansowych na poziomie holdingu, oraz zmian regulacyjnych, które mogą być traktowane przez kontrahentów jako istotne czynniki zmieniające warunki i zagrażać możliwości sfinalizowania prowadzonych transakcji M&A. Getin widzi ryzyko braku sfinalizowania sprzedaży aktywów na Ukrainie, ale zaznacza, że wszystkie jego banki zachowują płynność i prowadzą swoją działalność bez zaburzeń.

„Spodziewane są wprowadzenie przez rządy poszczególnych krajów pakietów pomocy ekonomicznej dla przedsiębiorstw, łagodzących powyższe skutki, jednak ich kształt oraz wpływ nie jest obecnie znany. Zarząd Getin Holding na bieżąco monitoruje sytuację na poszczególnych rynkach i analizuje możliwe działania zmierzające do ograniczenia potencjalnych skutków dla prowadzonej działalności" – podał Getin Holding.

W 2019 r. spółki zagraniczne wypracowały 155 mln zł zysku i wypłaciły na rzecz holdingu ponad 100 mln zł dywidendy. - Aktualnie naszym priorytetem jest wsparcie zarządcze spółek zależnych w zakresie minimalizowania skutków pandemii, która obecna jest na wszystkich rynkach naszej działalności – dodaje Kaczmarek.

Biznes na Ukrainie (bank i spółka windykacyjna) miał w 2019 r. prawie 92 mln zł, co jest wynikiem o 43,7 proc. lepszym. Getin podał, że wzrost wyniku netto był efektem stabilnej sytuacji lokalnej gospodarki oraz znaczącej poprawy sprzedaży, która wzrosła o 17,5 proc. Segment ten wypłacił do holdingu 43 mln zł dywidendy. W grudniu 2019 r. spółka podpisała warunkową umowę sprzedaży 100 proc. akcji Idea Bank Ukraina oraz New Finance Service. Wartość umowy to blisko 225 mln zł.

Rosja (spółka windykacyjna Carcade) wypracowała 32 mln zł zysku i wypłaciła na rzecz holdingu 23 mln zł dywidendy. Pod koniec marca Getin Holding zawarł umowę sprzedaży 100 proc. udziałów spółki leasingowej Carcade za blisko 160 mln zł. Trwają ostatnie czynności niezbędne do sfinalizowania transakcji, większość warunków zawieszających została już spełniona.

Biznes w Rumunii (bank i leasing) miał 14 mln zł zysku netto, negatywnie wpłynęło na niego m.in. wprowadzenie nowych obciążeń w postaci podatku od aktywów i wyższych kosztów składek do lokalnego funduszu gwarancyjnego. Na Białorusi lokalny Idea Bank miał w 2019 roku 17 mln zł zysku, wypłacił na rzecz Holdingu 32,9 mln zł dywidendy.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA