Energetyka

Jest nowy pełnomocnik rządu ds. transformacji energetycznej

Wiceminister Piotr Pyzik został powołany na Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Akt powołania wręczył wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Wiceminister Piotr Pyzik

Foto: materiały prasowe

Do zadań pełnomocnika należy m.in. przygotowanie i realizacja koncepcji transformacji energetyki i górnictwa, inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań z tym związanych wynikających z ww. koncepcji oraz opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych, które mają znaczenie dla kształtowania polityki państwa w zakresie energetyki i górnictwa.

Na podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Piotr Pyzik został powołany w listopadzie bieżącego roku. W resorcie sprawuje m.in. nadzór nad spółkami energetycznymi i górniczymi.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.