Energetyka

Polenergia wyemituje do 21,43 mln akcji po 47 zł/szt., bez prawa poboru

Polenergia podjęła uchwałę w sprawie emisji w formie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 21 426 807 akcji zwykłych na okaziciela serii AA, po cenie emisyjnej wysokości 47 zł za sztukę, bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka.
Foto: Fotorzepa, Andrzej Cynka

"Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru [...] jest konieczne do stworzenia warunków dla sprawnego podwyższenia kapitału zakładowego spółki na potrzeby związane z dokapitalizowaniem spółki, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój spółki w dogodnym momencie. Pozyskanie finansowania pozwoli w szczególności na pokrycie potrzeb inwestycyjnych wynikających w realizacji strategii Grupy Polenergia na lata 2020-2024, w tym budowę nowych farm wiatrowych i projektów fotowoltaicznych, dalszy rozwój projektów offshore, a także inwestycje w energetykę rozproszoną i elektromobilność" - czytamy w uchwale zarządu spółki.

W czerwcu br. akcjonariusze Polenergii zdecydowali o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 21,43 mln akcji po cenie emisyjnej 47 zł za akcję.

Obecnie kapitał spółki dzieli się na 45 443 547 akcji.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.