Budownictwo

Zelmer już poza giełdą

Rzeszowski producent sprzętu AGD po przejęciu przez niemiecki koncern BSH forlanie przestał być już notowany na warszawskiej giełdzie

13 czerwca 2013 r. zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) wydał decyzję o wycofaniu wszystkich akcji spółki Zelmer z depozytu prowadzonego przez KDPW, co formalnie zakończyło ostatni etap procesu wycofywania akcji spółki Zelmer z obrotu giełdowego na rynku głównym warszawskiej giełdy. W ten sposób zakończył się sukcesem proces przejęcia przez Grupę BSH spółki Zelmer rozpoczęty w 2012 r.

Niemiecki koncern 14 listopada 2012 r. ogłosił wezwanie na akcje Zelmera, które zostało rozliczone 22 marca 2013 r. BSH został właścicielem 97,78 proc. kapitału zakładowego, a 12 kwietnia 2013 r. rozpoczął przymusowy wykup pozostałych akcji. W wyniku jego rozliczenia w dniu 17 kwietnia 2013 roku, BSH stał się jedynym akcjonariuszem spółki Zelmer i rozpoczął proces wycofywania akcji spółki Zelmer z obrotu giełdowego na rynku głównym prowadzonym przez GPW.

Postępowanie administracyjne, toczące się przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), zostało zakończone 22 maja 2013 r. decyzją KNF wyrażającą zgodę na przywrócenie wszystkim akcjom spółki Zelmer formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji spółki Zelmer).

Po uzyskaniu zgody KNF, spółka Zelmer przedłożyła niezbędne wnioski do KDPW w celu wycofania akcji spółki Zelmer z depozytu prowadzonego przez KDPW oraz do GPW w celu otrzymania zgody na wykluczenie z obrotu giełdowego na rynku głównym GPW akcji spółki Zelmer.

27 maja 2013 r. zarząd GPW wydał zgodę na wykluczenie wszystkich akcji spółki Zelmer z obrotu giełdowego na rynku głównym GPW  z dniem 11 czerwca 2013 r. Po uzyskaniu w dniu 13 czerwca 2013 r. decyzji KDPW, proces wycofywania akcji spółki Zelmer z obrotu giełdowego na rynku głównym GPW został formalnie zakończony i tym samym spółka Zelmer przestała być spółką publiczną w rozumieniu odpowiednich przepisów polskiego prawa.

Koncern BSH miał w 2012 r. 9,8 mld euro obrotów, zatrudnia ponad 46 tys. pracowników. Ma 42 fabryki oraz posiada 70 firm w 50 krajach.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.