Banki

ING Bank Śląski zaktualizował politykę dywidendową

Polsko-holenderski bank chce wypłacać połowę rocznego zysku. Taki właśnie wskaźnik wypłaty stosował w ostatnich latach.
Foto: materiały prasowe

Zaktualizowana polityka dywidendowa ING Banku Śląskiego zakłada wypłaty w dającej się przewidzieć perspektywie w wysokości do 50 proc. rocznego zysku netto banku.

Wprawdzie dotychczasowa polityka dywidendowa banku nie zawierała ściśle określonego maksymalnego poziomu wypłaty, to ten piąty co do wielkości aktywów bank w Polsce wypłacał w ostatnich latach właśnie 50 proc. rocznego zysku. Takie mniej więcej oczekiwania są wobec niego także jeśli chodzi o podział zysku z 2021 r.

Aktualizacja polityki dywidendy wynika przede wszystkim z dostosowania do wymogów rekomendacji Z wydaną w październiku 2020 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, która dotyczy zasad ładu wewnętrznego w bankach (corporate governance). Banki mają czas do końca 2021 r. na jej wdrożenie.

ING BSK w raporcie wskazał, że w do polityki dywidendowej dodano otoczenie makroekonomiczne jako przesłankę braną pod uwagę przy ustaleniu dywidendy. Uwzględniono też możliwość wypłaty wyższej dywidendy (np. z zysku niepodzielonego z lat ubiegłych) oraz wprowadzono odniesienia do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, które zostały przyjęte przez bank.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.