Banki

KNF przyjęła politykę dywidendową banków

Komisja Nadzoru Finansowego daje zielone światło do wypłaty dywidend przez tych kredytodawców, którzy mają wysokie kapitały i nie są mocno obciążeni hipotekami frankowymi.
Foto: Adobestock

KNF przyjęła dzisiaj politykę dywidendową dla banków na 2022 r., która – zgodnie z naszymi informacjami sprzed paru dni – bazuje na tej obowiązującej w 2021 r. Otwiera to drogę kilku bankom do wypłat atrakcyjnych dywidend w nowym roku.

Nadzór utrzymał trzy progi wypłat: do 50 proc. zysku z 2021 r., do 75 proc. i do 100 proc. Wymogi dotyczące kapitałów pozostały generalnie niezmienione. Nowością jest wprowadzenie dodatkowego zalecenia kapitałowego w ramach filaru II (P2G, ang. Pilar 2 Guidance), które wyznaczane jest w ramach stress-testów przez KNF i uwzględnia od teraz także ryzyko stopy procentowej banków (głównie chodzi o wzrost stóp w kontekście wielkiego portfela hipotek złotowych, które mają zmienne oprocentowanie uzależnione od stawek WIBOR). Dotyczy to banków chcących wypłacać 75 proc. i 100 proc. zysków. Utrzymano tzw. kryteria K1 i K2, które obniżają potencjał dywidendowy banków obciążonych hipotekami frankowymi.

Giełdowe banki mają jednak także około 12 mld zł niepodzielonych zysków z lat ubiegłych. C z tymi kapitałami? „Komisja uznaje także za niezbędne niepodejmowanie innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru. Dotyczy to także ewentualnych wypłat dywidend z zysku zatrzymanego oraz wykupów akcji własnych. Komisja oczekuje, że ewentualna realizacja takich operacji będzie każdorazowo poprzedzona konsultacją z organem nadzoru i uzależniona od jej wyniku" – podała KNF.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.