Banki

Eurobank wyemitował obligacje

Bank pozyskał 250 mln zł w ramach emisji obligacji zwykłych serii C. Popyt wśród inwestorów instytucjonalnych dwukrotnie przewyższył wartość oferty, papiery kupił też EBOiR.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Rozpoczęta w poniedziałek oferta publiczna obligacji Eurobanku była skierowana do instytucji finansowych, przede wszystkim funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych i emerytalnych. Organizatorami emisji byli Societe Generale Oddział w Polsce oraz PKO Bank Polski (Eurobank należy do francuskiej grupy).

Ostatecznie Eurobank przydzielił 2,5 tys. sztuk obligacji zwykłych serii C o łącznej wartości 250 mln zł. Jednym z kupujących był Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który objął papiery za 50 mln zł.Termin ich zapadalności przypada za cztery lata. W tym czasie inwestorzy będą dostawać odsetki wyliczane według stopy WIBOR 6M powiększonej o  marżę w wysokości 0,82 pkt. proc. (w skali roku daje to obecnie 2,5 proc.), wypłacane w okresach półrocznych.

- Pozyskane od inwestorów środki zostaną wykorzystane na finansowanie akcji kredytowej - mówi Marcin Karłowicz, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami i Pasywami w Euro Banku. - Przyjęty przez nas model biznesowy a także konsekwentnie realizowana strategia regularnej obecności na rynku kapitałowym sprawiają, że inwestorzy postrzegają nas jako atrakcyjnego emitenta długu, o czym świadczy także popyt na nową emisję - dodaje.

Tegoroczna emisja obligacji jest już trzecią w historii Eurobanku. Łączna suma środków pozyskanych w ramach emisji obligacji serii A, B i C wynosi 740 mln zł. Wszystkie emisje są organizowane w ramach rozpoczętego w 2015 r. Programu Emisji Obligacji o maksymalnej wartości 2 mld zł.

Eurobank od kwietnia 2015 r. ma rating A- (z perspektywą stabilną) przyznanym przez agencję Fitch. Taka nota plasuje bank wśród najwyżej ocenianych banków w Polsce. W lutym tego roku agencja Fitch wskazała, że bank ma komfortową sytuację płynnościową, solidne podstawy kapitałowe oraz silną zdolność do obsługi zobowiązań finansowych.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły