REKLAMA
REKLAMA

Banki

Frankowa ulga BNP Paribas

Bank został zwolniony przez Komisję Nadzoru Finansowego z utrzymywania bufora kapitałowego na hipoteki frankowe. Dzięki temu zaoszczędzi kilkaset mln zł. Zwolnione będą też inne banki?
Foto: parkiet.com

KNF zdecydowała o wygaśnięciu decyzji zalecającej utrzymywanie przez BNP Paribas funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na zabezpieczenie ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych. Chodzi o decyzję z października 2018 r., gdy została zaktualizowana wysokość buforów, które pierwotnie zostały nałożone na banki jesienią 2015 r.

Oznacza to, że bank nie jest zobowiązany do utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych. Powodem zwolnienia banku z buforów jest obniżenie udziału hipotek walutowych w portfelu kredytowym poniżej 10 proc. Kredytów frankowych ubywa, mają coraz mniejszy udział w bilansach banków, bo rosną pozostałe kredyty, więc KNF systematycznie zmniejszała bufory w rewizjach prowadzonych co kilka kwartałów.

BNP Paribas, który ma ok. 5,2 mld zł hipotek walutowych stanowiących 9,5 proc. portfela kredytów brutto, miał stosunkowo niskie bufory. Dla współczynnika kapitału Tier 1 wynosił 0,27 pkt proc. a dla łącznego współczynnika kapitałowego TCR – 0,36 pkt proc. Ich usunięcie oznacza niemałą oszczędność kapitałową dla banku - wymóg współczynnika kapitałowego Tier 1 zmalał o 225 mln zł, zaś dla współczynnika TCR o 300 mln zł. Na koniec marca BNP Paribas miał łącznie 12,2 mld zł funduszy własnych, w tym 10,3 mld zł kapitału Tier 1, a współczynniki wyniosły odpowiednio  12,3 proc. i 14,6 proc.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA