Banki

Podział Raiffeisen Polbanku ustalony

Zarządy BGŻ BNP Paribas i Raiffeisen Polbanku podpisały plan podziału, w ramach którego działalność podstawowa Raiffeisena zostanie przeniesiona na BGŻ BNP Paribas.
Foto: parkiet.com

Na początku kwietnia podpisano umowę, w ramach której BGŻ BNP Paribas, szósty co do wielkości bank w Polsce, kupi za 3,25 mld zł podstawową działalność Raiffeisen Polbanku od austriackiego Raiffeisen Bank International. Przejmowana część obejmie małe i średnie firmy, bankowość korporacyjną, działalność detaliczną oraz private banking z wyłączeniem działalności w zakresie walutowych kredytów hipotecznych, ekspozycji na farmy wiatrowe i innych niektórych ekspozycji bankowości korporacyjnej. Na koniec 2017 r. aktywa części kupowanej były warte prawie 39 mld zł, kredyty brutto 19 mld zł, a depozyty 34,4 mld zł. Dla porównania cały Raiffeisen Polbank, dziesiąty gracz na polskim rynku, na koniec 2017 r. miał 49 mld zł aktywów oraz ponad 34 mld zł kredytów brutto i tyle samo depozytów.

Transakcja zostanie przeprowadzona w drodze podziału Raiffeisen Polbank przez wydzielenie i przejęcie działalności podstawowej przez BGŻ BNP Paribas. W związku z podziałem, kapitał zakładowy BGŻ BNP Paribas zostanie podwyższony w wyniku emisji akcji podziałowych, które zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom (trafią do austriackiego RBI i francuskiego BNP Paribas). Za 1 akcję referencyjną posiadaną w dniu referencyjnym uprawnionemu akcjonariuszowi zostanie przyznane 0,3595197657 akcji podziałowych.

Najpierw BNP Paribas kupi od RBI mniejszościowy pakiet akcji (45 proc.) w kapitale Raiffeisen Polbanku, później BGŻ BNP Paribas wyemituje 49,6 mln akcji podziałowych (obecnie kapitał banku dzieli się na 84,2 mln walorów) na rzecz BNP Paribas oraz RBI. Jednak parytet wymiany i liczba akcji podziałowych, które zostaną wyemitowane przez bank, będą jeszcze skorygowane z powodu rozwodnienia w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego BGŻ BNP Paribas, które ma zostać przeprowadzone jeszcze przed podziałem. Bank, już wcześniej mający problemy ze spełnieniem wymogów kapitałowych, chce zwiększyć fundusze własne o 800 mln zł (obecnie bank ma 6,1 mld zł kapitału Tier 1).

Zakończenie transakcji planowane jest w IV kwartale tego roku (pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych i regulacyjnych). Fuzja operacyjna przewidywana jest w przyszłym roku.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.