REKLAMA
REKLAMA

Banki

Rekomendacje. Haitong Bank stawia na Pekao i Aliora

Analitycy wydali rekomendacje „kupuj” dla Pekao i Aliora, „neutralnie” dla PKO BP, BZ WBK, ING BSK i Handlowego oraz „sprzedaj” dla mBanku i Millennium.
Foto: Adobestock

Haitong Bank wydał we wtorek, 13 lutego, zaktualizowany raport na temat banków notowanych na GPW.

PKO BP

Haitong Bank podtrzymuje rekomendację „neutralnie" dla PKO BP z ceną docelową akcji 44,8 zł, co oznacza ograniczony potencjał wzrostowy (obecny kurs to 43,6 zł). Analitycy doceniają ekspozycję PKO BP na sektor detaliczny oraz wrażliwość wyników na podwyżki stóp procentowych, która należy do najwyższych na rynku. Jednocześnie uważają, że kurs akcji PKO BP, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy zyskał 41 proc., właściwie zdyskontował pozytywny scenariusz makroekonomiczny. Ponadto zakładając przesunięcie spodziewanych podwyżek stóp rynkowych, w stosunku do oczekiwanych przez rynek, nie widzą potencjału wzrostu obecnego konsensusu rynkowego. Analitycy oczekują, że zysk netto w 2017 r. wyniesie 3,109 mld zł (wzrost o 8 proc. r/r), w 2018 r. - 3,475 mld zł (wzrost o 12 proc. r/r) oraz 3,986 mld zł w 2019 r. (wzrost o 15 proc. r/r), co jest zgodne z konsensusem. Wycena z premią do Banku Pekao na wskaźniku 2018E C/Z 15.9x, nie jest zdaniem analityków uzasadniona, z uwagi na zaangażowanie w kredyty frankowe, niższe współczynniki kapitałowe i dywidendę.

Pekao

Utrzymano rekomendację „kupuj" dla Banku Pekao z ceną docelową akcji 158,1 zł, co daje 22-proc. potencjał wzrostu (obecny kurs to 133 zł). Akcje banku radziły sobie najgorzej spośród wszystkich banków analizowanych przez Haitong, w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły o zaledwie 1,7 proc. Analitycy dają kredyt zaufania dla strategii nowego zarządu, zgodnie z którą w 2020 r. zysk netto wyniesie 3 mld zł, ponieważ widzą duży potencjał w obecnej bazie klientów pod względem wolumenu kredytowego. Co więcej, zaangażowanie Pekao w sektor korporacyjny dobrze wróży przy ożywieniu inwestycyjnym, którego symptomy są już widoczne we wstępnych danych o PKB za IV kwartał 2017 r. Analitycy Haitonga doceniają niewielkie zaangażowanie Pekao w kredyty frankowe (przejęte wraz z Bankiem BPH przed 2005 r.), a także silny bufor kapitałowy, który może zostać wykorzystany na dywidendę – która w 2018 r. powinna sięgnąć 5,9 proc. – albo na akwizycje. Oczekują, że zysk netto spółki w 2017 r. wyniesie 2,4 mld zł (wzrost o 7 proc. r/r), 2,221 mld w 2018 r. (wzrost o 7 proc. r/r po wyłączeniu transakcji z Pioneerem w 2017 r.) i 2,649 mld zł w roku 2019 (wzrost o 19 proc. r/r). Prognozy analityków dotyczące zysków Pekao na lata 2018/2019 są o 3 proc. poniżej konsensusu. Wskaźnik C/Z dla spółki na 2018 r. wynosi 15,3 i stanowi odpowiednio cztero- i sześcioprocentowe dyskonto w porównaniu do PKO BP i całego polskiego sektora bankowego, co zdaniem analityków jest nieuzasadnione.

BZ WBK

Podtrzymano rekomendację „neutralnie" dla akcji BZ WBK z ceną docelową 432,6 zł, co daje niewielki, sześcioprocentowy potencjał wzrostowy (obecny kurs 402 zł). Analitykom podobają się atrakcyjnie wyceniane fuzje i przejęcia w historii spółki. W tym ostatnie przejęcie aktywów Deutsche Banku przy wskaźniku P/TB na 2017 r. w wysokości zaledwie 0,6, które powinno zacząć generować wartość już w 2019 r. Analitycy obawiają się jednak napiętej pozycji płynnościowej, która w perspektywie krótkoterminowej może wywierać pewną presję na marżę odsetkową netto. Prognozują, że zysk netto BZ WBK w 2018 r. wyniesie 2,49 mld zł (wzrost o 13 proc. r/r) i 2,817 mld zł w roku 2019 (wzrost o 13 proc. r/r). Szacunki te są niższe od konsensusu odpowiednio o 3 i 4 proc. Co więcej, akcje spółki mogą znaleźć się pod presją z racji zaangażowania w kredyty frankowe, kiedy ustawa frankowa zostanie sfinalizowana. Analitycy uważają, że wycena spółki na wskaźniku 16,8x C/Z (po uwzględnieniu efektów fuzji z Deutsche Bankiem) jest adekwatna.

mBank

Analitycy Haitonga utrzymali rekomendację „sprzedaj" dla mBanku z ceną docelową akcji 431 zł, co daje 12-procentowy potencjał spadkowy. Rok 2017 był dla spółki dobry, jeżeli chodzi o przychody – NIM poprawił się znacząco dzięki delewarowaniu bilansu. Jednak zdaniem analityków konsensus oczekiwań na lata 2018-2019 jest za wysoki o 8 proc., ponieważ rynek zakłada zbyt duży wzrost marży i zbyt niskie koszty ryzyka. Haitong prognozuje, że zysk netto mBanku w 2018 r. wyniesie 1,209 mld zł (wzrost o 12 proc. r/r) i 1,404 mld w roku 2019 (wzrost o 16 proc. r/r). Dodatkowo analitycy dostrzegają ryzyko związane z powrotem kwestii uregulowania kredytów frankowych. Ich zdaniem to jest całkowicie ignorowane przez rynek, biorąc pod uwagę, że wskaźnik C/Z na rok 2018 wynosi 17,8, co stanowi 10-proc. premię w porównaniu do całego sektora.

ING Bank Śląski

Analitycy wydali zalecenie „neutralnie" dla ING Banku Śląskiego z ceną docelową akcji 211,5 zł (obecny kurs to 207,5 zł). Analitykom podoba się dochodowy wzrost organiczny spółki, z pozyskiwaniem udziału w rynku we własnym tempie i z ograniczonym apetytem na ryzyko. Zarząd koncentruje się na zwiększaniu wolumenu, co znajduje odzwierciedlenie w obniżeniu rekomendowanej dywidendy do 30 proc. z 50 proc. Zgodnie z planem zarządu dotyczącym zwiększenia portfelu kredytowego, analitycy prognozują, że bank będzie umacniał swój udział w rynku. Jednak ich zdaniem implikuje to, że bank będzie bardziej konkurencyjny na rynku depozytowym, co w perspektywie krótkoterminowej może się odbić na marżach. Główną obawą analityków jest wygórowany konsensus (5 proc. powyżej szacunków Haitong Bank na lata 2018-2019) oraz wysoka wycena (wskaźnik C/Z na 2018 r. na poziomie 17,4). To skutkuje nadmierną, zdaniem analityków, premią w wysokości 39 proc. w porównaniu do banków z regionu CEE i 7 proc. w porównaniu do banków w Polsce.

Millennium

Podtrzymano rekomendację „sprzedaj" dla Millennium z ceną docelową akcji 8,1 zł, co implikuje 12-proc. potencjał spadkowy z obecnej ceny 8,63 zł. Akcje w ostatnich 12 miesiącach miały najlepszą passę ze wszystkich analizowanych banków, rosnąc o 55 proc. Było to po części usprawiedliwione poprawą NIM w 2017 r., wspartą umocnieniem kursu złotego i szybkim wzrostem portfela kredytów niehipotecznych. Jednocześnie jednak analitycy uważają, że największe wśród analizowanych banków zaangażowanie Millennium w kredyty frankowe (30 proc. całego portfela) powoduje, że bilans oraz marże spółki są podatne na zmiany kursów walutowych. Kwestia frankowa ciąży również na perspektywie dywidendy (Haitong Bank nie spodziewa się, by miała ona zostać wypłacona w 2018 r.). Co więcej, w przypadku Millennium zagrożenie potencjalnych strat w razie przewalutowania kredytów hipotecznych jest największe w porównaniu z innymi bankami – zwracają uwagę analitycy, którzy uważają ponadto, że obecny konsensus jest zbyt optymistyczny, bo zyski na lata 2018/2019 szacują odpowiednio o 6 i 7 proc. poniżej. Haitong oczekuje zysku netto spółki w wysokości 743 mln zł w 2018 r. (wzrost o 9 proc. r/r) i 851 mln w roku 2019 (wzrost o 15 proc. r/r).

Alior

Dla Aliora podtrzymano rekomendację „kupuj" z ceną docelową akcji 94,9 zł, co implikuje 14-proc. potencjał wzrostowy (obecny kurs to 83 zł). Stosunkowo szybkie przejęcie Banku BPH powinno zacząć przynosić pozytywne skutki i wygenerować większość synergii już w 2018 r., podczas gdy koszty integracji są już uwzględnione w wynikach za 2017 r. Spółka zapewniła sobie współczynniki kapitałowe ponad wymagany poziom do sfinansowania planów ekspansji organicznej (portfel kredytowy brutto ma się zwiększać rocznie o 5-6 mld zł do 2020 r.). Wskaźnik C/Z na 2018 r. wynosi dla Aliora 13,7, co daje największe, 15-proc. dyskonto w stosunku do konkurencji. Jest to zdaniem analityków Haitonga w dużej mierze skutek sceptycyzmu rynku wobec potencjalnej fuzji z Pekao. Przypominają, iż aby do fuzji doszło, akcjonariusze muszą najpierw uzgodnić wartość transakcji, do czego potrzebna jest absolutna większość głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (z czym mógłby być problem). W zależności od ceny, preferowanym scenariuszem dla analityków byłby wzrost organiczny, ale fuzja zwiększyłaby pozycję kapitałową i zapewniła dywidendę. Prognozują, że zysk netto spółki w 2018 r. wyniesie 787 mln zł (wzrost o 56 proc. r/r) i 938 mln w roku 2019 (wzrost o 19 proc. r/r). Przewidywania te są niższe o odpowiednio 4 i 6 proc. od konsensusu, co wynika z ostrożniejszego podejścia do kosztów ryzyka.

Bank Handlowy

Utrzymano rekomendację „neutralnie" dla Banku Handlowego z ceną docelową akcji 84 zł, czyli tylko nieznacznie więcej niż obecny kurs (83,4 zł). Analitycy doceniają niski profil ryzyka i atrakcyjną stopę dywidendy (4,9 proc. w 2018 r.), ale wzrost akcji kredytowej uważają za niewystarczający w stosunku do potencjału. Podoba im się wyższa od średniej podatność marży odsetkowej na wzrost stóp procentowych, ale ponieważ uważają, że decyzja NBP co do podwyżek zostanie odroczona, to kurs powinien pozostawać w trendzie bocznym. Powszechnie oczekiwane ożywienie w polskich inwestycjach dobrze wróży bankom zaangażowanym w segment korporacyjny, w tym Bankowi Handlowemu. Jednak Haitong zwraca uwagę, że Handlowy przesunął zaangażowanie w kierunku charakteryzującego się niższą marżą segmentu blue-chipów. Ich nakłady inwestycyjne były ostatnio na niższym poziomie, w porównaniu z oczekiwaną dynamiką w segmencie MŚP. Stąd prognozy analityków dotyczące zysku netto na lata 2018/2019 są o 3 i 7 proc. poniżej konsensusu. Oczekują, że zysk netto spółki w 2017 r. wyniesie 531 mln zł (spadek o 12 proc. r/r), 602 mln w 2018 r. (wzrost o 13 proc. r/r) i 688 mln w roku 2019 (wzrost o 14 proc. r/r).

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA