Banki

Jaką dywidendę wypłaci Bank Handlowy

Wiadomo, że Citi Handlowy wypłaci sporą dywidendę. Ale czy sięgnie blisko 100 proc. zysku?
Foto: Adobestock

Zarząd Citi Handlowego podtrzymuje deklarację wypłaty w tym roku dywidendy w wysokości 75 proc. zysku wypracowanego w 2019 r. To poziom zgodny z celami strategii na lata 2019-2021, przyjętej pod koniec 2018 r., które zakładają przeznaczenie na dywidendę co najmniej 75 proc. zysku.

Biorąc pod uwagę, że w 2019 r. Handlowy miał 487 mln zł zysku netto, o 24 proc. mniej niż w 2018 r., to przy 75-proc. stopie wypłaty do akcjonariuszy trafiłoby 365 mln zł, co na akcję dałoby 2,80 zł i przy obecnym kursie (57,2 zł) stopa dywidendy wyniosłaby 4,9 proc. To poziom zgodny z oczekiwaniami zarządu. - Chcemy, aby stopa dywidendy była w okolicach 5 proc. choć w dużym stopniu zależy to od kursu akcji – mówi Sławomir Sikora, prezes Banku Handlowego.

To jednak nie koniec możliwości dywidendowych tego dziewiątego co do wielkości aktywów komercyjnego banku w Polsce bowiem ma on jeszcze niepodzielony zysk z 2018 r., który wynosi 163 mln zł (pozostałą kwotę zarobku z 2018 r., czyli 489 mln zł – co stanowiło 75 proc. wyniku, bank wypłacił na dywidendę, co dało 3,74 zł na akcję i 6,7 proc. stopy dywidendy). – Teraz nie mogę podać dodatkowych informacji czy wypłacimy część niepodzielonego zysku za 2018 r. Zarząd przedstawi rekomendację w tej sprawie w połowie marca – dodaje Sikora.

Gdyby okazało się, że Handlowy wypłaciłby obok 75-proc. zysku z 2019 r. cały niepodzielony zysk z 2018 r., wtedy do akcjonariuszy popłynęłoby blisko 530 mln zł. Oznaczałoby to 4,04 zł na akcję i dałoby przy obecnym kursie 7,1 proc. stopy dywidendy. Jednak łączna kwota, którą wypłaciłby bank, byłaby większa niż jego zysk w 2019 r. (487 mln zł) i na taką operację zgodę musiałaby wyrazić Komisja Nadzoru Finansowego. Wypłata 122 mln zł ze 163 mln zł zrównałaby łączną kwotę dywidend i Handlowy nie musiałby wnioskować o zgodę KNF – wtedy na akcję przypadłoby 3,73 zł i stopa dywidendy wyniosłaby 6,5 proc.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.