REKLAMA
REKLAMA

Banki

Pekao emituje obligacje

Bank Pekao wyemitował obligacje podporządkowane za 350 mln zł, choć pierwotnie zakładano 750 mln zł.
Foto: Fotorzepa/Andrzej Bogacz

Zarząd Banku Pekao po zakończeniu budowania księgi popytu podjął uchwałę o emisji obligacji podporządkowanych serii D o łącznej wartości nominalnej 350 mln zł. To kwota mniejsza niż sugerował komunikat z początku maja, gdy bank informował o zamiarze emisji takich papierów za maksymalnie 750 mln zł.

Pekao po raz pierwszy wyemitował obligacje podporządkowane w formacie 12NC7 (papiery z 12-letnim terminem zapadalności z opcją wcześniejszego wykupu przez bank po 7 latach) z marżą na poziomie W6M+170 pb. Bank wskazuje, że po wcześniejszych transakcjach (format 10NC5 i 15NC10 Tier 2) emisja obligacji w aktualnym formacie jest kolejnym krokiem w budowie jego obecności na krajowym rynku papierów dłużnych,  a dzięki oportunistycznej emisji (zorientowanej przede wszystkim na cenę), dodatkowo wzmacnia współczynniki kapitałowe. Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier 2, czyli fundusze uzupełniające podwyższające łączny współczynnik kapitałowy.

Podporządkowany dług emitują przede wszystkim te banki, które planują wypłatę dywidendy. Podobnie jest w przypadku Pekao, którego zmodyfikowana niedawno strategia zakłada wypłatę 75 proc. zysku.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA