Analizy

Chmury nad światową gospodarką przejdą bokiem

W ostatnich miesiącach na rynkach wciąż było niespokojnie, co pchało kapitał w stronę obligacji. W związku z ich niskimi rentownościami dziś warto postawić na np. dywidendowe spółki.
Foto: Adobestock

Dominacja rynków rozwiniętych trwa cały czas. Od początku roku najlepiej wypadają strategie oparte na akcjach amerykańskich, a za nimi plasują się akcje europejskie. Ale nieźle w ostatnich miesiącach można było zarobić również dzięki obligacjom skarbowym – wynika z zestawienia wyników asset management, czyli portfeli inwestycyjnych, oferowanych zamożnym klientom przez banki, domy maklerskie oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Skarbówki dały zarobić

W tabelach na kolejnych stronach prezentujemy wyniki po III kwartale 2019 r. Pod względem stopy zwrotu znów pozytywnie wyróżniają się strategie Caspara AM. Oprócz tej skierowanej na rynki środkowej oraz wschodniej Europy pozostałe trzy zarobiły w kwartał po około 5 proc. Z kolei od początku tego roku zyski sięgają nawet ponad 35 proc. Więcej na ten temat poniżej w komentarzu zarządzającego Caspara, Łukasza Zymiery.

Foto: GG Parkiet

Jeśli chodzi o portfele, dla których benchmarkami są krajowe indeksy, to o zyski za ostatnie 12 miesięcy nie było łatwo. Jeśli ktoś miał szczęście, mógł zarobić 3–4 proc., lecz większość w okresie ostatnich 12 miesięcy jest pod kreską. Z drugiej strony wyniki za trzy kwartały tego roku są już całkiem niezłe i z pewnością byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie III kwartał, w którym większość strategii poniosła straty. Z pewnością warto odnotować też solidne wyniki najbezpieczniejszych portfeli, czyli dłużnych. Za ostatni rok Portfel Bezpieczny DM BOŚ przyniósł 8,6 proc. zysku, a tylko w III kwartale blisko 4,5 proc. „Osiągnięty wynik jest rezultatem ruchu na naszym portfelu wykonanego na początku tego roku. Dokonaliśmy zamiany obligacji w portfelu na obligacje Skarbu Państwa o stałym oprocentowaniu i długim okresie zapadalności. Decyzja ta okazała się trafiona – zauważa Dariusz Wojtanowicz, zarządzający portfelami w DM BOŚ. Tuż po naszym ruchu rynek obligacji mocno ruszył do góry, co pozwoliło nam zarobić na wzroście ceny obligacji. Warto podkreślić, że ów wynik uzyskaliśmy w oparciu wyłącznie o obligacje Skarbu Państwa. W Portfelu Bezpiecznym nie posiadamy obligacji korporacyjnych. W perspektywie najbliższego roku nie spodziewamy się wzrostu stóp procentowych – przyznaje Wojtanowicz.

Obligacje – nie, akcje – tak

Maciej Bobrowski, dyrektor wydziału zarządzania portfelami inwestycyjnymi DM BDM, zwraca uwagę, że właśnie trwa sezon wynikowy. – Spodziewamy się, że na szerokiej grupie podmiotów będziemy obserwować odczyty potwierdzające tezę, że rynek akcji w Polsce znajduje się obecnie w okresie wyjątkowo niskich wycen. Tym samym nie będzie to istotny przełom. Inwestorzy od dłuższego czasu starają się wyprzedzić perspektywę pogorszenia sytuacji makroekonomicznej, co przy niskiej płynności rynku jest bardzo odczuwalne w kursach wielu firm – mówi Bobrowski. Przypomina, że rynek czeka na finał zmian w OFE. – Przy założeniu, że nie dojdzie do zmiany koncepcji, spodziewamy się w I połowie 2020 r. poprawy nastrojów na GPW, gdyż obecne wyceny szerokiego rynku są bardzo mało wymagające i połączenie braku negatywnych zaskoczeń wynikowych z lepszym saldem napływów netto na GPW powinno mieć decydujące znaczenie – zakłada.

Według Radosława Piotrowskiego, dyrektora departamentu zarządzania portfelami w RDM Wealth Management, ewentualne korekty cen akcji, wywołane m.in. wojną handlową czy brexitem, warto wykorzystać do zakupów. – O ile jeszcze w sierpniu perspektywy dla globalnej gospodarki były bardzo mgliste, to my obecnie, wychodząc nieco przed szereg, uważamy, że coraz bardziej prawdopodobny staje się scenariusz możliwego powrotu na ścieżkę wzrostu w globalnej ekonomii w niedalekiej przyszłości – twierdzi. Piotrowski przyznaje, że dostrzega duże ryzyko w inwestycji w obligacje skarbowe, których blisko jedna trzecia charakteryzuje się ujemną rentownością w ujęciu nominalnym.

STOPY ZWROTU STRATEGII ASSET MANAGEMENTI - część 1 - tabela w formie PDF

STOPY ZWROTU STRATEGII ASSET MANAGEMENTI - część 2 - tabela w formie PDF

Opinie

Łukasz Zymiera zarządzający Strategią Akcyjną USA

Stopa zwrotu strategii od początku roku do końca września wyniosła 35,2 proc., przy wzroście benchmarku o 27,8 proc. Bardzo dobry wynik został osiągnięty dzięki wysokiemu zaangażowaniu w spółki z sektora technologicznego, m.in. firmy zajmujące się oprogramowaniem oraz z branży półprzewodnikowej. Spółki technologiczne zachowywały się w tym roku znacznie lepiej niż szeroki rynek. Producenci oprogramowania w większości wypadków raportowali bardzo dobre wyniki finansowe i byli mało zależni od globalnego spowolnienia gospodarczego. Natomiast firmy z branży półprzewodnikowej odczuwały skutki trwającej wojny handlowej między USA i Chinami, ale wyniki finansowe nie były tak złe, jak rynek tego oczekiwał. W ostatnich dwóch miesiącach obserwujemy spadek cen akcji spółek technologicznych.

W niższych wycenach upatrujemy okazji do zwiększenia udziału w spółkach o bardzo dobrych perspektywach rozwoju w długim terminie. W ramach strategii dbamy o dywersyfikację i inwestujemy w inne branże, m.in. sektor zbrojeniowy czy ochrony zdrowia. Utrzymujemy także część aktywów w gotówce oraz amerykańskich obligacjach rządowych indeksowanych inflacją, aby w pogarszającej się sytuacji na rynkach giełdowych, wykorzystać korektę do zakupu dobrych spółek. PAAN

Jerzy Nikorowski zastępca dyrektora BM Banku BNP Paribas

Znajdujemy się obecnie w bezprecedensowej sytuacji w dziejach rozwiniętych rynków finansowych, w której to od kilku lat notowana jest dodatnia inflacja, a w tym samym czasie oczekiwany zysk nominalny z instrumentów dłużnych w Europie i Stanach Zjednoczonych jest na znacznie niższych poziomach. Z kolei, oczekiwany zwrot z inwestycji w instrumenty bardziej ryzykowne – akcje i surowce – jest spójny z wieloletnią historią. W związku z tym uważamy, że inwestorzy posiadają dzisiaj dwie możliwości do wyboru: zaakceptować realną stratę poprzez inwestycje w instrumenty bezpieczne, albo stopniowo uzupełniać swoje portfele o instrumenty oparte na rynkach akcji lub surowców. Rynki akcji dominują także pod względem przychodów – stopa dywidendy w wielu regionach zdecydowanie przewyższa rentowność obligacji długoterminowych. Słabość w odczytach wskaźników wyprzedzających największych gospodarek świata mogą przełamać stymulacje fiskalne, jako kontynuacja wsparcia monetarnego. Taktycznie uważamy, że akcje stopniowo stają się coraz bardziej atrakcyjne względem rozwiązań bezpiecznych. Z kolei, pod względem alokacji geograficznej, w naszych portfelach przeważamy rynki rozwinięte. PAAN

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.