Tag: Asset management

Strategie asset management: Perspektywa gospodarczej recesji coraz bliżej

Na rynkach akcji, szczególnie w Polsce, w kolejnych kwartałach nadal będzie nerwowo. Pogarszające się perspektywy gospodarcze oraz obecnie wysokie rentowności obligacji skarbowych mogą skłaniać do zakupów tego typu aktywów.

Dobry rok dla portfeli akcji, ale to już tylko wspomnienie

Jak wynika z zestawienia rocznych stóp zwrotu portfeli asset management, dla większości klientów 2021 r. był bardzo udany. Najlepiej wypadły oczywiście akcje. W kolejnych miesiącach zarobić dzięki tym aktywom będzie trudno.

Nasza giełda dawno nie miała tak dobrych warunków

Inflacja nie jest zjawiskiem przejściowym, a fatalna kondycja rynku długu może skłaniać kolejnych inwestorów do przenoszenia kapitału do polskich akcji – zapowiadają eksperci.

Najsilniejsza fala wzrostu cen akcji może być już za nami

Główne indeksy akcji co chwila ustanawiają nowe rekordy, a najlepsze portfele w ciągu roku przyniosły po kilkadziesiąt procent zysku. Trudno jednak będzie powtórzyć te wyniki.

Asset management. Rewelacyjny rok dla większości uczestników portfeli

Zdaniem zarządzających inflacja w kolejnych miesiącach może jeszcze mocniej prowokować do inwestycji w bardziej ryzykowne aktywa.

Wciąż wiele wspiera rynki akcji, ale warto być czujnym

Zwyżki akcji od marcowych dołków są imponujące. Zmienność może jednak wzrosnąć jesienią, więc warto być gotowym na realizację zysków.

Umiarkowany optymizm ekspertów wobec rynków akcji

Od kilku tygodni akcje zyskują na wartości. Efekty wirusa dla poszczególnych branż i spółek będą jednak różne. Niektóre już zyskały, inne będą odrabiać straty długo.

Chmury nad światową gospodarką przejdą bokiem

W ostatnich miesiącach na rynkach wciąż było niespokojnie, co pchało kapitał w stronę obligacji. W związku z ich niskimi rentownościami dziś warto postawić na np. dywidendowe spółki.

Polskie akcje mogą wrócić do łask za kilka miesięcy

I kwartał był najbardziej udany dla inwestujących w spółki zachodnie. Krajowe stały nieco w cieniu. Zarządzający ich jednak nie skreślają, choć największych szans upatrują w „misiach".

Asset management. Rynki wschodzące zatankowały wysokooktanowe paliwo

Zarządzający portfelami asset management są niemal jednomyślni – przynajmniej I połowa roku będzie udana dla rynków akcji. Szczególnie rynków wschodzących, w tym Polski.