Tag: Asset management

To może być dobry czas na realizację tegorocznych zysków

Druga połowa roku jawi się jako spora niewiadoma na rynkach, choć jak na razie akcje wciąż przynoszą zyski. Pierwsze miesiące roku były jednak na tyle udane, że warto przemyśleć przeczekanie podwyższonej zmienności poza rynkiem.

Przed nami lepszy rok, ale teraz indeksy mogą się bardziej wahać

Na początku roku inwestorzy zagrali pod zmianę polityki pieniężnej głównych banków centralnych, która de facto miałaby się dokonać jeszcze pod koniec tego roku. Nie wszyscy jednak wierzą, że dynamika inflacji stała się na tyle przewidywalna.

Zarządzający preferują obligacje – wokół akcji sporo ryzyk

Pogorszenie perspektyw gospodarczych może oznaczać problemy wielu spółek. W takich warunkach coraz atrakcyjniej mogą prezentować się papiery dłużne – rentowności mogą co prawda jeszcze rosnąć, ale „bufor bezpieczeństwa” jest dość szeroki.

Po ciężkim półroczu minorowe nastroje wśród zarządzających

Po wielu trudnych miesiącach obecnie ciężko znaleźć solidny punkt zaczepienia do poprawy sytuacji rynków akcji – główne ryzyka pozostają. Lepiej niż jeszcze kilka miesięcy temu wyglądają za to perspektywy obligacji.

Strategie asset management: Perspektywa gospodarczej recesji coraz bliżej

Na rynkach akcji, szczególnie w Polsce, w kolejnych kwartałach nadal będzie nerwowo. Pogarszające się perspektywy gospodarcze oraz obecnie wysokie rentowności obligacji skarbowych mogą skłaniać do zakupów tego typu aktywów.

Dobry rok dla portfeli akcji, ale to już tylko wspomnienie

Jak wynika z zestawienia rocznych stóp zwrotu portfeli asset management, dla większości klientów 2021 r. był bardzo udany. Najlepiej wypadły oczywiście akcje. W kolejnych miesiącach zarobić dzięki tym aktywom będzie trudno.

Nasza giełda dawno nie miała tak dobrych warunków

Inflacja nie jest zjawiskiem przejściowym, a fatalna kondycja rynku długu może skłaniać kolejnych inwestorów do przenoszenia kapitału do polskich akcji – zapowiadają eksperci.

Najsilniejsza fala wzrostu cen akcji może być już za nami

Główne indeksy akcji co chwila ustanawiają nowe rekordy, a najlepsze portfele w ciągu roku przyniosły po kilkadziesiąt procent zysku. Trudno jednak będzie powtórzyć te wyniki.

Asset management. Rewelacyjny rok dla większości uczestników portfeli

Zdaniem zarządzających inflacja w kolejnych miesiącach może jeszcze mocniej prowokować do inwestycji w bardziej ryzykowne aktywa.

Wciąż wiele wspiera rynki akcji, ale warto być czujnym

Zwyżki akcji od marcowych dołków są imponujące. Zmienność może jednak wzrosnąć jesienią, więc warto być gotowym na realizację zysków.