Analizy

#WykresDnia: W oczekiwaniu na Fed i EBC

Główne sygnały dla rynków stóp procentowych w tym i przyszłym tygodniu będą pochodzić z banków centralnych. Transfery fiskalne mogą tylko chronić włoskie obligacje przed wycofaniem wsparcia EBC.
Foto: Bloomberg
Foto: parkiet.com

Główne sygnały dla rynków stóp procentowych w tym i przyszłym tygodniu będą pochodzić z banków centralnych. EBC spotyka się w najbliższy czwartek, Fed i BoE w krótkim terminie w przyszłym tygodniu. Utrzymujący się strach przed inflacją powoduje, że oczekiwania przechylają się w kierunku zaostrzenia polityki.

Europejski Bank Centralny i Fed są już w spokojnych okresach, podczas gdy Silvana Tenreyro z Banku Anglii była ostatnią, która przemawiała przed spotkaniem w przyszłym tygodniu. Będąc znaną gołębicą, opowiedziała się za czekaniem na podwyższenie stawki podstawowej. Podczas gdy rentowność front-endowych brytyjskich obligacji skarbowych była nieznacznie niższa, to Bundy prowadziły zwyżkę front-endu. - Trzeba przyznać, że kursy EUR to miejsce, w którym rozbieżność między cenami rynkowymi a obecnymi oficjalnymi komunikatami, w tym wskazówkami dotyczącymi forward guidance, jest prawdopodobnie największa tuż przed spotkaniem EBC w tym tygodniu - pisza analitycy ING. I p[odkreslają, że kursy euro w większym stopniu znoszą spowalniającą dynamikę wzrostu, ponownie potwierdzoną czwartym z rzędu spadkiem niemieckiego indeksu Ifo.

Strach inflacyjny będzie nadal wpływał na oczekiwania do zaostrzenia polityki. W tym kontekście wczorajsze odbicie było maleńkie. To, co pozostaje na pierwszym miejscu i w centrum obaw rynku, to perspektywy inflacji i wydaje się, że strach nie ma końca, ponieważ w tym tygodniu ma być więcej danych, które je podsycą. 5-letni swap inflacyjny EUR właśnie wzrósł o kolejne 10 pb powyżej 2 proc. po tym, jak przekroczył ten poziom pod koniec zeszłego tygodnia. Ceny w większym zaostrzeniu polityki wydają się właściwą reakcją. - Ale szczególnie w EUR mamy pewne wątpliwości co do formy, jaką obecnie przybiera oczekiwane zacieśnienie, ponieważ zbyt wąsko koncentrujemy się na wycofywaniu podwyżek stóp w przód i pozornie odsuwamy na bok konsekwencje, jakie powinno to mieć dla programów skupu EBC. Obecne wytyczne EBC nadal przewidują ich zakończenie przed jakimikolwiek podwyżkami stóp - twierdzą specjaliści.

Spready dla obligacji skarbowych są prawdopodobnie najbardziej wrażliwe na ewentualne zmiany nacisku na jakiekolwiek większe niż oczekiwano ograniczenie programów skupu EBC – pod względem wielkości lub elastyczności. Obecnie kluczowe spready, takie jak 10-letni spread Włochy/Bund, okazały się niezwykle stabilne pomimo zwiększonego niepokoju o zaostrzenie polityki. Jednym z powodów, które osłabią ten wpływ, jest oczywiście znaczna pomoc na odbudowę udzielona przez UE i rozpoczęte reformy. Ale nawet agencja S&P, która podniosła perspektywę ratingu Włoch BBB ze stabilnej na pozytywną zauważa, że ??część tej poprawy perspektywy jest wspierana przez ogromną pomoc EBC podczas pandemii, czego nie należy brać za pewnik.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.