Analizy

#WykresDnia: Moody’s osłabił lirę

Turecka waluta słabnie po obniżeniu ratingu kraju.
Foto: Bloomberg
Foto: parkiet.com

Agencja Moody's obniżyła rating Turcji głębiej do poziomu nieinwestycyjnego, powołując się na pogarszającą się słabość zewnętrzną, erozję buforów fiskalnych i wyzwania instytucjonalne. Agencja obniżyła rating Turcji jako emitenta długu państwowego i niezabezpieczonego długu uprzywilejowanego do B2 z B1, pięć stopni poniżej poziomu inwestycyjnego, i utrzymała negatywne nastawienie do kraju. Obniżka stóp stawia Turcję na równi z Tanzanią, Rwandą i Jamajką.

„Zewnętrzne słabości Turcji coraz częściej krystalizują się w wyniku kryzysu bilansu płatniczego" - powiedział Moody's. „Wraz ze wzrostem ryzyka dla profilu kredytowego Turcji wydaje się, że instytucje tego kraju nie chcą lub nie są w stanie skutecznie sprostać tym wyzwaniom".

Obniżka ratingu Moody's nastąpiła trzy tygodnie po tym, jak Fitch Ratings zmienił swoją perspektywę długoterminowych ratingów Turcji w zakresie niewypłacalności ze stabilnej na negatywną. Rewizja ta wynikała ze wzrostu ryzyka finansowego kraju w wyniku wyczerpywania się rezerw walutowych, słabej wiarygodności polityki pieniężnej, ujemnych realnych stóp procentowych i znacznego deficytu na rachunku obrotów bieżących, częściowo napędzanych silną stymulacją kredytową- pisze thenational.ae.

Agencja Moody's utrzymała swoje negatywne nastawienie do Turcji twierdząc, że wskaźniki fiskalne mogą się pogarszać w nadchodzącym roku w szybszym tempie niż obecnie oczekiwano. Ostrzegła także przed „podwyższonym poziomem" ryzyka geopolitycznego, biorąc pod uwagę, że stosunki Turcji z USA i Unią Europejską, a także napięcia we wschodniej części Morza Śródziemnego mogą przyspieszyć kryzys.

Według agencji rezerwy walutowe Turcji, z wyłączeniem złota, spadły o ponad 40 proc. od początku roku do 44,9 miliarda dolarów od 4 września.

Krajowe rezerwy walutowe maleją od lat, ale obecnie są na najniższym od kilku dekad poziomie odsetku produktu krajowego brutto (PKB) z powodu nieudanych prób obrony liry przez bank centralny od początku 2020 roku.

Według prognoz Moody's zewnętrzny wskaźnik podatności kraju (EVI), który jest miarą adekwatności rezerw walutowych na spłaty zadłużenia zagranicznego i depozytów nierezydentów, wzrośnie do 409 procent w 2021 roku z 263 procent w 2019 roku. To oznacza większe narażenie na zmiany nastrojów międzynarodowych inwestorów. Co więcej, dolaryzacja, czyli proces dostosowania waluty danego kraju do dolara amerykańskiego, stała się dla Turcji istotną kwestią, która zwiększa ryzyko kryzysu bilansu płatniczego. Naciski polityczne, ograniczona niezależność banku centralnego, powolna reakcja władz monetarnych i brak przewidywalności ich reakcji zwiększają prawdopodobieństwo „nieuporządkowanego kursu walutowego i dostosowań gospodarczych" - napisała agencja.

Chociaż inflacja utrzymuje się znacznie powyżej celu, bank centralny podjął „tylko skromne" działania w celu zacieśnienia polityki pieniężnej. Moody's ostrzegła, że ??im dłużej to potrwa, tym większe będzie prawdopodobieństwo „ciągłej presji spadkowej" na walutę.

Turcja cierpi również z powodu „sztywności" na rynku pracy, która ogranicza tworzenie miejsc pracy, a produktywność jest również niska. „Dokonywanie zmian strukturalnych, które są odpowiedzią na te fundamentalne wyzwania, może spowodować krótkoterminowy ból w gospodarce, a korzyści z reformy mogą się zmaterializować po latach" - stwierdza agencja.

Wzrost akcji kredytowej utrzymał się w 2020 r. na wysokim poziomie ze względu na działania podjęte przez bank centralny w celu wsparcia popytu krajowego w okresie pandemii Covid-19. Chociaż niektóre środki są obecnie wycofywane, według agencji Moody's wzrost akcji kredytowej pozostanie wysoki do końca 2020 r.

Jeśli chodzi o wyniki fiskalne, słaby wzrost i środki zarządzania skutkami ekonomicznymi pandemii spowodują zwiększenie deficytu w 2020 r. Moody's prognozuje, że wzrośnie on do 7,5 proc. PKB.

Agencja prognozuje również, że dług publiczny wzrośnie do 42,9 proc. w 2020 r. z 32,5 proc. w 2019 r. „W naszym podstawowym scenariuszu powrót do wzrostu po szoku gospodarczym w 2020 r. Nie wystarczy, aby zrównoważyć wpływ deficytu pierwotnego wynoszącego około 2 procent i rosnącego obciążenia odsetkowego na trajektorię zadłużenia w górę" - głosi komunikat Moody's. W efekcie agencja spodziewa się wzrostu zadłużenia Turcji do ponad 46 proc. PKB w najbliższych latach.

Powiązane artykuły