Analizy

#WykresDnia: Niemcy: rosną wydatki na zdrowie

Całkowite wydatki na zdrowie wzrosły w Niemczech o 19,3 mld euro w 2019 rok do roku, do 410,8 mld euro.
Foto: Bloomberg
Foto: parkiet.com

Próg 400 mld euro został przekroczony. Tymczasem 300 mld euro zostało osiągnięte w 2012 r., a 200 mld euro w 1998 r. Wydatki na ochronę zdrowia stanowiły 11,9 proc. PKB, czyli o 0,2 pkt proc. więcej niż w 2018 r.

Tymczasem po gwałtownym wzroście wydatków rządowych na kontrolowanie pandemii i ochronę ludzi, miejsc pracy i przedsiębiorstw Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że wydatki rządowe na mieszkańca w krajach o niskim i średnim dochodzie spadną w 2021 r. 2022. Spadek ten nastąpi pomimo powrotu do wzrostu gospodarczego, ponieważ rządy wyczerpały swoją zdolność do akumulacji i obsługi długu publicznego.

Podczas poprzednich kryzysów gospodarczych kurczenie się wydatków rządowych często oznaczało również spadek wydatków na zdrowie, nie tylko w wartościach bezwzględnych, ale także w ujęciu względnym - rządy ograniczyły część swoich wydatków przeznaczaną na zdrowie.

Bogate kraje muszą utorować drogę do tańszych masowo produkowanych szczepionek przeciwko COVID-19, aby chronić każdego człowieka na świecie i zapobiec „najgorszej możliwej" globalnej katastrofie gospodarczej o wartości 9 bilionów dolarów - ostrzega Oxfam, międzynarodowa organizacja humanitarna zajmującą się walką z głodem na świecie i pomocą w krajach rozwijających się . Powinny również zgodzić się w tym tygodniu na wspomożenie światowej gospodarki 650 miliardów dolarów więcej, aby pomóc krajom rozwijającym się poradzić sobie z już niszczycielskimi skutkami pandemii.

Te dwie kwestie - jedna związana z problemem chronicznego globalnego niedoboru szczepionek, która obecnie wywołuje spory między krajami i wstrząsy gospodarcze, a druga dotycząca uzgodnienia nowego przydziału specjalnych praw ciągnienia (SDR) - zostaną przedstawione na wiosennym spotkaniu Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w dniach 5-11 kwietnia.

Razem te dwie inicjatywy znacznie przyczyniłyby się do zapewnienia ochrony zdrowia publicznego i bodźca gospodarczego, którego ludzie i kraje na całym świecie desperacko potrzebują. Potrzebne są pilne działania, ponieważ COVID-19 nadal rośnie, mutuje i zabija, jednocześnie siejąc spustoszenie gospodarcze.

Oxfam apeluje do członków MFW, aby nie tracili czasu i poparli emisję 650 miliardów dolarów SDR - tyle, aby kraje o niskich dochodach prawie podwoiły wydatki na opiekę zdrowotną przez rok. Byłoby to bardzo pożądane posunięcie i zwieńczenie presji, jaką społeczeństwo obywatelskie i inne osoby wywierają na kraje członkowskie, aby postąpiły właściwie. Jednak Oxfam ostrzega, że obecna globalnej produkcja i dystrybucja szczepionek COVID-19 są dalekie od potrzeb.

Tymczasem w 2019 r. 25 krajów dotkniętych ubóstwem wydało większą część wydatków rządowych na obsługę zadłużenia niż na edukację, zdrowie i ochronę socjalną łącznie. - Koszty osobiste i publiczne są ogromne, pozostawiając dzieciom, ich społecznościom i ich krajom niewielką nadzieję na zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny - powiedziała szefowa UNICEF Henrietta Fore.

Według raportu Funduszu na rzecz Dzieci ONZ (UNICEF) około jedno na osiem państw wydaje więcej na zadłużenie niż na usługi społeczne. Fundusz wzywa do umorzenia obsługi zadłużenia i restrukturyzacji, aby umożliwić krajom wyjście z pandemii.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.