Analizy

Indeksy giełdowe próbują odrabiać zeszłotygodniowe straty

Podczas pierwszej sesji w nowym tygodniu handlowym możemy obserwować wyraźnie lepsze nastroje niż pod koniec ubiegłego.
Giełdy Foto: Fotorzepa, Piotr Nowak

Obawy o nowy wariant koronawirusa nieznacznie zmalały, niemniej wydaje się iż ten temat pozostanie kluczowym w najbliższych dniach. Jeśli chodzi o dziś, to co prawda przez większość czasu nie było widać zdecydowanego kierunku, niemniej główne indeksy giełdowe ze Starego Kontynentu zakończyły sesję na plusie. W dobrym zakończeniu sesji w Europie pomogły także wzrosty na początku handlu na Wall Street. Ostatecznie niemiecki DAX dodał 0,16%, z kolei francuski CAC40 zyskał 0,54%, podczas gdy londyński FTSE100 zamknął się 0,94% wyżej.

Jeśli chodzi o nasz polski parkiet, indeks WIG20 skorzystał na dobrych globalnych nastrojach i zyskał dziś 0,26%. Wydaje się więc, że istnieje szansa na wyhamowanie ostatniej silnej przeceny. Niemniej, z drugiej strony należy zachować ostrożność, ponieważ sytuacja pandemiczna nie jest to końca jasna i dalej pozostaje kluczowym czynnikiem ryzyka. Gwiazdą dzisiejszej sesji okazał się Mercator, którego walory podrożały aż o 20%! Dobrze poradziły sobie także akcje LPP, Pekao i JSW, gdzie wzrosty przekroczyły 3%. Najmocniej traciły z kolei akcje Lotosu i PGNiG. Warto także wspomnieć o spółce Biomed Lublin, która znalazła się pod presją sprzedających, jej akcje przeceniły się ponad 26% i znalazły poniżej poziomu 5 zł, czyli najniżej od około 1,5 roku.

Po bardzo słabej piątkowej sesji, główne indeksy giełdowe zza oceanu rozpoczęły dzisiejszy handel od wzrostów. Czyżbyśmy ponownie mieli do czynienia ze znany zjawiskiem “buy the dip”, czyli kupowaniem dołka po silnych spadkach? Już za chwilę rozpocznie się grudzień, czyli okres, w którym często mamy do czynienia z tzw. rajdem św. Mikołaja, jednak czy po tak fenomenalnym roku możemy liczyć na kolejne rekordy? Jak widać pojawia się dużo pytań i wątpliwości, jednak każdy scenariusz wydaje się możliwy. Z pewnością temat koronawirusa, jak i polityki Fed pozostaną kluczowymi i będą kształtowy nastroje pod koniec tego roku. Wracając do tego, co tu i teraz, poniedziałkowe nastoje są lepsze i dają szasnę na odreagowanie po zeszłotygodniowym tąpnięciu. W momencie przygotowywania tego komentarza najlepiej radzi sobie technologiczny Nasdaq, gdzie wzrosty sięgają niemal 2%. Natomiast S&P500 i Dow Jones zyskują odpowiednio 1,47% i 0,81%.


Łukasz Stefanik
Analityk Rynków Finansowych XTB
lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.