Mimo utrzymujących się ryzyk złoty kontynuuje krótkoterminowy trend boczny, odchylając się od środka przedziału (4,69) o około +/-3 grosze. Względnej stabilizacji sprzyja oczekiwanie na najważniejsze wydarzenie tego tygodnia, a więc wynik posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (czwartek) oraz prawdopodobną (wciąż niepotwierdzoną) konferencję prezesa NBP (piątek). Uważam, iż zgodna z oczekiwaniami podwyżka stóp procentowych o 75 pkt baz. byłaby w miarę neutralna dla wyceny złotego. Szansą na umocnienie polskiej waluty pozostaje zaś bardziej agresywna reakcja RPP (mniejsza skala zacieśniania skutkować zaś będzie możliwym osłabieniem złotego). Jednocześnie kurs EUR/PLN pozostanie umiarkowanie wrażliwy na wpływ nastrojów za granicą.

Presję w kierunku przeceny polskiej waluty wywoływać mogą kolejne informacje zwiększające prawdopodobieństwo recesji w globalnej gospodarce. Uważam jednak, iż początek lipca z uwagi na dość ubogi kalendarz danych makro sprawi, że najbliższe dni powinny być dość spokojne. Protokoły z ostatnich posiedzeń EBC i Fedu, które widnieją w kalendarium tego tygodnia, nie powinny zaś decydować o zmienności. W ubiegłym tygodniu podczas forum w Portugalii głos w kwestii perspektyw polityki monetarnej zabrali bowiem szefowie największych banków centralnych świata.