W ubiegłym roku grupa kapitałowa PKP Cargo zanotowała 5,39 mld zł przychodów z tytułu umów z klientami i 1,07 mld zł EBITDA – wynika z właśnie opublikowanych wstępnych szacunkowych danych giełdowej spółki. Jeśli te rezultaty znajdą potwierdzenie w raporcie rocznym, którego publikacja ma nastąpić 4 kwietnia, wówczas w porównaniu z wynikami osiągniętymi w 2021 r. wzrosną odpowiednio o 26,3 i 107,8 proc. Warto też zauważyć, że ubiegłoroczny skonsolidowany zysk netto kolejowego przewoźnika szacowany jest na 148,4 mln zł wobec 225,3 mln zł straty poniesionej w 2021 r.