Według zarządu OT Logistics duży popyt na usługi portowe będzie skutkował dobrą koniunkturą dla grupy także w tym roku. W efekcie oczekuje się dalszego wzrostu wyników na działalności portowej i spedycyjnej.

– Dzięki posiadaniu pełnego łańcucha logistycznego możemy efektywnie zarządzać nim zwłaszcza w sytuacji olbrzymiego popytu na węgiel. Przypomnę, że nasi klienci mogą korzystać nie tylko z usług portowych, ale całego łańcucha logistycznego z frachtowaniem statków, spedycją towarów i transportem kolejowym włącznie – mówi Kamil Jedynak, prezes OT Logistics. W rezultacie grupa realizuje dostawy od portu załadunku do punktu docelowego u klienta. Może też lepiej niż dotychczas koordynować dostawy i rozładunki statków.