Zarząd PKP Cargo liczy, że w tym roku grupie uda się utrzymać dobre wyniki przewozowe ładunków masowych. – Głównie chodzi o węgiel oraz kruszywa i materiały budowlane. Embargo na węgiel z Rosji zostanie zapewne utrzymane, więc nadal trzeba będzie przewozić ten surowiec z portów – twierdzi Dariusz Seliga, prezes PKP Cargo. W jego opinii kontynuowane będą duże projekty budowy dróg i modernizacji linii kolejowych oraz utrzyma się zapotrzebowanie na produkty wykorzystywane w budownictwie infrastrukturalnym. Firma będzie także starała się być aktywniejsza w biznesie przewozów intermodalnych (kontenerów). Z drugiej strony polityka klimatyczno-energetyczna UE stwarza problemy dla sektora stalowego, dlatego zarząd nie spodziewa się wzrostu zamówień na przewozy rud i metali.