Z 36,7 mln zł zysku netto za 2021 rok kwota 20 mln zł zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabywania przez spółkę akcji własnych, a 4,6 mln zł na kapitał zapasowy.

Z zastrzeżeniem spełnienia się warunku wypłaty dywidendy, dzień dywidendy został ustalony na 23 września, a wypłata dywidendy nastąpi w dwóch ratach: 4 października (0,10 zł na akcję) i 21 grudnia 2022 r. (0,10 zł na akcję).

W przypadku braku spełnienia się warunku wypłaty dywidendy do 16 września do 16,7 mln zł zostanie zwiększona kwota przeznaczona na kapitał zapasowy.

Wcześniej zarząd Wieltonu zarekomendował niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie całości zysku za 2021 rok, w kwocie 36,7 mln zł, na kapitał zapasowy celem zabezpiecznia płynności finansowej na wyższym poziomie .

W ocenie zarządu, przedstawionej przy okazji niedawnej publikacji wyników za I kwartał, perspektywy na 2022 rok są niepewne. Spółka mierzy się ze skokowym wzrostem cen surowców i komponentów, co odbija się na rosnących kosztach produkcji, obniżając rentowność biznesu grupy. Ponadto zarząd liczy się z możliwością osłabienia popytu w związku z rosnącą niepewnością wśród firm transportowych. W I kwartale 2022 r. Wielton miał 9,7 mln zł zysku netto, o 49 proc. mniej niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. EBITDA zmniejszyła się o 17 proc., do 36,5 mln zł. Skonsolidowane przychody wzrosły rok do roku o 29 proc., do 814 mln zł.

W 2021 roku Wielton wypłacił 19,92 mln zł dywidendy z zysku za 2020 rok, co dało wypłatę w wysokości 0,33 zł na akcję.