Zarząd Cyfrowego Polsatu poinformował o tej decyzji dziś przed południem, pisząc że 15 kwietnia „spółka podjęła decyzję o kontynuacji nabywania akcji spółki Netia". Cyfrowy Polsat, który ma już 66 proc. akcji stacjonarnego telekomu, może je kupować zarówno na giełdzie, jak i poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon.

Jak zaznaczono, „cena nabycia jednej akcji Netii będzie określona przez spółkę indywidualnie dla każdej transakcji nabycia, a łączna cena nabycia akcji Netii w wykonaniu ww. decyzji spółki nie będzie wyższa niż 515 mln zł".

Dodano, że rada nadzorcza spółki podjęła również uchwałę wyrażającą zgodę na dokonanie powyższych czynności.

Cyfrowy Polsat zapowiada, że będzie kupować akcje Netii przez 12 miesięcy. „Powyższa decyzja stanowi potwierdzenie deklaracji spółki dotyczącej niewykluczania możliwości dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki wyrażonej w treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Netia" – podała grupa.

W wezwaniu ogłoszonym 23 grudnia Cyfrowy Polsat proponował 4,8 zł za każdą z pozostających w obrocie akcji. Zainteresowanie tą ofertą było jednak znikome.

Wynikało to po części z przekonania rynku, że mniejszościowi akcjonariusze Netii pozostający w prawnym sporze z zarządem, nie sprzedadzą papierów po proponowanej cenie. Akcjonariusze ci to FIP FIZ 11 Aktywów Niepublicznych kojarzony ze Zbigniewem Jakubasem, Sisu Capital oraz Tadeusz Radzimiński, założyciel Netii.

W czwartek zanim grupa Cyfrowy Polsat podała komunikat w sprawie dalszych planów wobec Netii akcja tego telekomu na warszawskiej giełdzie kosztowała 5,4 zł.