- Zwiększenie wydatków inwestycyjnych jest spowodowane istotnym wzrostem rynkowych cen usług i materiałów budowlanych, części maszyn i urządzeń, poszerzeniem zakresu oraz wzrostem kursu walutowego EUR/PLN w stosunku do pierwotnych założeń projektu – wskazuje Alumetal w komunikacie.

Spółka wyjaśnia, że dodatkowa kwota wydatków inwestycyjnych to wydatki kwalifikujące się do udzielenia wsparcia na realizację przedsięwzięcia w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości do 35 proc. kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych w ramach programu Polska Strefa Inwestycji. Wydatki te będą ponoszone w 2022 i 2023 roku i będą finansowane ze środków własnych spółki zależnej Alumetal Poland. - Zasadnicza część tego projektu inwestycyjnego została oddana do eksploatacji zgodnie z harmonogramem w listopadzie 2022 roku, co oznacza, że przedsięwzięcie jest w fazie zakończenia i nie przewiduje się dalszych wzrostów budżetu projektu – wyjaśnia spółka. Projekt zakłada rozbudowę zdolności produkcyjnych zakładu w Nowej Soli w zakresie automatycznego przygotowywania surowców złomowych, a jego celem jest zwiększenie efektywności operacyjnej Grupy Alumetal.

Czytaj więcej

Agnieszka Drzyżdżyk, prezes Grupy Alumetal, widzi przestrzeń do wzrostu wolumenu sprzedaży stopów w
Alumetal celuje w dalszy wzrost wolumenu sprzedaży

Równocześnie zdecydowano o modyfikacji sposobu i zakresu rozbudowy mocy produkcyjnych w zakładzie w Gorzycach w zakresie stopów wstępnych. Rada nadzorcza zaakceptowała zmniejszenie skali wzrostu zdolności produkcyjnych z pierwotnie planowanych 30 proc do 22 proc, co w konsekwencji przełoży się na zwiększenie mocy produkcyjnych całej Grupy Alumetal o 1,8 proc. zamiast 2,5%, z jednoczesnym zmniejszeniem maksymalnej kwoty wydatków inwestycyjnych do 9,5 mln zł z 12,5 mln zł.

Inwestycja ta jest już realizowana, a rozpoczęcie zwiększonej produkcji planowane jest w II kwartale 2023 roku. - Stopy wstępne to wyroby charakteryzujące się wśród produktów Grupy Alumetal ponadprzeciętną wartością dodaną. Produkty te w dużej mierze kierowane są do innych segmentów klientów niż przemysł motoryzacyjny, więc zwiększenie ich produkcji i sprzedaży będzie kolejnym krokiem w dywersyfikacji struktury sprzedażowej Grupy Alumetal – podkreśla zarząd Alumetalu.

Inwestycja jest realizowana w ramach obowiązującego zezwolenia strefowego w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej co oznacza, że spółce zależnej Alumetal Poland sp. z o.o. przysługuje ulga w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 50 proc. kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych. Projekt jest finansowany ze środków własnych spółki zależnej.