W ramach Tarczy Energetycznej, w 2023 r. rząd przedłuży mrożenie cen gazu dla najbardziej wrażliwych odbiorców gazu, w tym gospodarstw domowych. Oznacza to, że ceny gazu i usług dystrybucji nie wzrosną dla nich w 2023 r., w porównaniu z 2022 r. Dla przedsiębiorstw energetycznych wprowadzony zostanie natomiast mechanizm rekompensat.

W ramach przyjętego przez rząd projektu ustawy założono, że w przyszłym roku wprowadzona zostanie maksymalna cena za paliwa gazowe na poziomie ok. 200 zł/MWh oraz zamrożona zostanie wysokość stawek opłat dystrybucyjnych. Ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli: gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach; podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe. „Zasada zamrożonej taryfy będzie obowiązywała dla wszystkich, bez względu na próg dochodowy” – zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Czytaj więcej

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa
Rząd wyda 30 mld zł na mrożenie cen gazu

Ministerstwo klimatu i środowiska zapewnia, że cena gazu ziemnego w obecnie obowiązujących taryfach wynosi ok. 200 zł/MWh. Jej utrzymanie w 2023 r. zagwarantuje, że wzrost kosztów gazu dla odbiorców nie przekroczy cen tegorocznych. „Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów podatku VAT” – informuje rząd. Takiego rozwiązania wcześniej nie rozważano.

Rząd wyjaśnia, że zwrot pobranego VAT dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego, który istnieje już w polskim systemie prawnym od roku. Kryterium dochodowe to 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. ”Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury” – precyzuje rząd. W zamian za utrzymanie cen gazu dla odbiorców na poziomie ceny maksymalnej, przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty.

Komisja Europejska zakwestionowała niektóre działania w związku z tarczą i polski rząd będzie musiał przywrócić wyższe stawki VAT na energię elektryczną czy paliwa. „Otrzymaliśmy informację od Komisji, że obniżenie stawek VAT jest niezgodne z prawem europejskim i musimy ten VAT przywrócić i akcyzę w przypadku chociażby rynku paliwowego, gdzie ona funkcjonuje” – informował kilka dni temu wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

W ramach tarczy antyinflacyjnej, która obowiązuje do końca 2022 r., stawka podatku VAT dla gazu ziemnego została obniżona z 23 proc. do 8 proc. Teraz od 2023 r. rząd będzie musiał przywrócić wyższą stawkę podatku.